Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1070 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT (1152 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid van kinderen Laat het apparaat niet zonder toezicht lopen en voorkom vooral dat kinderen letsel oplopen!Denk bij het gebruik van het apparaat aan deze punten Werp de gardes of kneedhaken niet uit terwijl het apparaat loopt. Kom nooit met uw vingers in de buurt van de deeghaken of de gardes wanneer het apparaat loopt. Voor alle reinigingswerkzaamheden moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden. [. . . ] Maak het apparaat nooit onder stromend water of in afwaswater schoon. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening wordt veroorzaakt. De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De gardes en haken mogen alleen in het apparaat worden gestoken of eruit worden gehaald als de verbinding met de elektriciteit verbroken is. 0 Om de mixer te bevestigen plaatst u hem op de mengstandaard (de twee haken aan de mengstandaard grijpen in de mixer) en drukt u hem omlaag om hem te vergrendelen. 0 Om de mixer eraf te halen drukt u op de ontgrendelknop (afbeelding 1/G) en trekt u de mixer omhoog. Als de mixer omhoog geklapt is, kunnen de haken of gardes probleemloos gewisseld worden en kan de mengkom verwijderd of aangebracht worden. 0 Mengkom op de geleiding in het onderstuk zetten en vergrendelen door hem iets tegen de klok in te draaien. 0 Gardes of kneedhaken zo ver in de openingen aan de onderkant van de mixer steken dat ze hoorbaar vastklikken. Ze moeten in de overeenkomstige opening worden gestoken, anders wordt het deeg omhoog getransporteerd!Dankzij de acentrale stand van de mixer kunnen ingrediënten moeiteloos ook tijdens het werken toegevoegd worden. Als de mixer op de mengstandaard is gezet, wordt bij het inschakelen van de mixer automatisch ook de mengkom ingeschakeld. Laat het apparaat na langdurig ononderbroken gebruik afkoelen (na 10 minuten zonder onderbreking minstens 20 minuten). [. . . ] Laat het apparaat na langdurig ononderbroken gebruik afkoelen (na 10 minuten zonder onderbreking minstens 20 minuten). 0 Zolang u, terwijl het apparaat loopt, de pulsknop (afbeelding 1+6/D) ingedrukt houdt, werkt de mixer op de hoogste snelheid. 0 Met de schakelaar voor het snelheidsbereik (afbeelding 1+6/C) kiest u het snelheidsbereik: lage snelheden hoge snelheden. 0 Met de aan-/uitschakelaar (afbeelding 1+6/B) ­ schakelt u het apparaat in en uit, ­ regelt u in 5 niveaus het toerental van de motor binnen het gekozen snelheidsbereik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AS2071-4GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag