Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARTIS N 91050-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARTIS N 91050-4I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARTIS N 91050-4I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARTIS N 91050-4I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARTIS N 91050-4I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (960 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARTIS N 91050-4I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. [. . . ] Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar. Tijdens de normale werking wordt de temperatuur die op dat moment heerst in de koelkast (ACTUELE temperatuur) weergegeven. Tijdens de temperatuurinstelling wordt de temperatuur die is ingestelt (GEWENSTE temperatuur) weergegeven. Steeds als het temperatuurdisplay wordt ingedrukt, wordt de GEWENSTE temperatuur aangepast met 1 °C. Als de vereiste temperatuur is ingesteld, zal na een korte periode (ong. ) het temperatuurdisplay veranderen en weer de ACTUELE temperatuur in de betreffende vriesruimte tonen. Het temperatuurdisplay verandert van knipperende naar continue verlichting. Voor een juiste conservering van het voedsel moet de volgende temperatuur worden ingesteld: · -18 °C in de vriezer. Als de instelling is gewijzigd, start de compressor niet meteen als op dat moment automatisch ontdooien plaatsvindt. Aangezien de opslagtemperatuur binnen in de koelkast snel wordt bereikt, kunt u meteen na het inschakelen voedsel opslaan. Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval of wanneer de deur open staat) wordt aangeduid door: · Wanneer de ALARM OFF schakelaar wordt ingedrukt, knippert de hoogst bereikte temperatuur in de ruimte op het temperatuurdisplay. Er klinkt een geluidsalarm als de deur ongeveer 80 seconden open blijft staan. Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur sluiten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Activeer om vers voedsel in te vriezen de FROSTMATIC functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. [. . . ] Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARTIS N 91050-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARTIS N 91050-4I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag