Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS276-6GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS276-6GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS276-6GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS276-6GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS276-6GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (185 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS276-6GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS Gefrierschränke Congélateurs Armadi refrigeratori Diepvrieskasten d f i l Gebrauchsanweisung Mode d'emploi Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] Bij deurstuiter naar links overeenkomstig links boven/onder aan de deur te werk gaan. 99 Beschrijving apparaat Voorkant (diverse modellen) Bedieningspaneel Koudevak met klep(voor opslag en invriezen) Koudevakken met laden (voor opslag en invriezen) Lade (alleen voor opslag) Bij het ontdooien dient de onderste lade ook als dooiwateropvang. 100 Bedieningspanee (afhankelijk van model)l 1 2 3 4 5 6 Waarschuwingsindicatie (rood) Toets WAARSCHUWING UIT Indicatie voor snelvriezen (geel) Snelvriestoets Controlelampje (groen) Temperatuurregelaar en AAN/UIT-schakelaar Voor ingebruikname 0 1. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). 101 Ingebruikneming en temperatuur instellen De temperatuurregelaar is tegelijkertijd AAN/UIT-schakelaar Om de temperatuurregelaar te kunnen draaien is een munt nodig. Daardoor wordt het per ongeluk verstellen van de temperatuurinstelling bemoeilijkt (kinderbeveiliging). Stand , , ·" = koeling uit Stand , , 1" = warmste binnentenperatuur Stand , , 4" = koudste binnentenperatuur Instellingsaanbeveling: 2 - 2, 5 0 1. Temperatuurregelaar met behulp van een munt op de gewenste stand draaien. Er klinkt een alarmtoon (niet bij alle modellen) en het rode waarschuwingsindicatie gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is. Druk de toets WAARSCHUWING UIT in om het alarm uit te schakelen (niet bij alle modellen). 3 Waarschuwingsindicatie en akoestisch signaal (niet bij alle modellen) schakelen automatisch uit, als de temperatuur daalt en weer in het instelbereik van de temperatuurregelaar aankomt 4. Het gele snelvries-controlelampje gaat branden en de compressor loopt continu. De rode waarschuwingsindicatie blijft branden, tot de gewenste temperatuur is bereikt. Pas als de rode waarschuwingsindicatie uit is, drukt u de snelvriestoets opnieuw in. Met het opslaan van diepvriesartikelen wachten tot de temperatuur in de diepvriesruimte ­18 °C bereikt heeft of tot het rode waarschuwingsindicatie uit is. Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur. Aanwijzing: De rode waarschuwingsindicatie en het akoestische signaal (niet bij alle modellen) waarschuwen u: ­ bij in gebruik nemen van de vriesruimte (als de bewaartemperatuur nog niet is bereikt) ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. 3 102 Een temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ hoge omgevingstemperatuur ­ een defect in het apparaat. Temperatuurwaarschuwing (niet bij alle modellen) Het rode waarschuwingslampje knippert en er klinkt een alarm (niet bij alle modellen) zodra de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt. Een dergelijke temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; Met de toets WAARSCHUWING UIT kunt U het alarm uitzetten. Waarschuwingslampje en alarm worden automatisch uitgeschakeld als de in de vriesruimte WERKELIJK heersende temperatuur weer in het instelbereik van de temperatuurregelaar aankomt. Apparaat uitschakelen 0 1. Voor het uitzetten van de koeling de temperatuurregelaar op stand "·" draaien. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand "·" draaien. Diepvriesruimte ontdooien en apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 103 Invriezen Behalve de onderste lade, die alleen voor opslag bestemd is, kunnen alle andere vakken en laden voor invriezen gebruikt worden. · Voor het invriezen van levensmiddelen moet de IST-temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn. [. . . ] Door verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan. Zich voor reparaties tot de handelaar of onze klantendienst wenden. Storing Mogelijke oorzaak Apparaat is niet ingeschakeld. Hulp Apparaat inschakelen. Apparaat werkt niet, groene lichtnetcontrolelampje is donker. Stekker zit niet in stopcon- Stekker in stopcontact stetact of zit los. Storingen in het lichtnet door Uw electrovakman laten verhelpen. Stopcontact is kapot. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS276-6GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS276-6GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag