Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT (1152 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] 0 Het snel invriezen kan te allen tijde handmatig beëindigd worden door de COOL-/Frostmatic knop opnieuw in te drukken. 3 De FROSTMATIC-functie kan alleen ingeschakeld worden, als de temperatuurregeling voor de koelruimte in de verzonken stand staat. Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar uitgezet worden. In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "5" naar "0". De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit. 3 0 0 0 0 Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ca. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 24 818 16 61-00/3 Vakantieïnstelling Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte +15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv. vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. bij vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk. Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvormin g ten gevolge hebben. 0 Om op de vakantieïnstelling te schakelen eerst op de temperatuurregeling voor de koelruimte drukken, zodat deze uit verzonken positie omhoog komt. 0 Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Plaatsen van grote verpakkingen: 0 De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Flessenrek (niet bij alle modellen) Flessen met de flessenhals naar voren in het vak leggen. Let op: Alleen ongeopende flessen horizontaal neerleggen. 28 818 16 61-00/3 Interieur Om aangebroken flessen op te bergen kan het flessenrek schuin opgesteld worden. 0 Trek daartoe het flessenrek zover naar voren tot het naar boven gedraaid kan worden en schuif dan het voorste vak in het volgend hogere niveau. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Schalen en houders Vario-schalenset De twee grote fruit- en groenteladen kunnen door een verstelbare scheidingswand onderverdeeld worden (niet bij alle modellen). Flessenhouder Sommige modellen hebben een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. 818 16 61-00/3 29 Juiste manier van bewaren In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is het op de onderste legvlakken boven de fruit- en groenteladen. Waar in de koelruimte de juiste temperatuur heerst voor de diverse soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien. In de onderste lade van de diepvriesruimte niet invriezen, alleen diepvriesproducten bewaren. Tip: levensmiddelen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte zetten om te voorkomen dat ze uitdrogen en de geur of smaak op andere producten overgebracht wordt. Voor het verpakken zijn geschikt: ­ vershoudzakken en -folies van polyethyleen; ­ plastic dozen met deksel; ­ speciale plastic kappen met rubberband; ­ aluminiumfolie. 30 818 16 61-00/3 Invriezen Behalve de onderste lade, die alleen voor opslag bestemd is, kunnen alle andere vakken en laden in de diepvriesruimte voor invriezen gebruikt worden. [. . . ] · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. · Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Doel, normen, richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties (VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2683-5GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag