Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5 (1152 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het vermeldt dat het apparaat is ingeschakeld, het wordt sneller, als de Super Freeze functie is actief. Het vermeldt dat de temperatuur van het apparaat te hoog is, of dat het deksel is geopend. Het vermeldt dat de Super Freeze functie is actief om een grotere hoeveelheid van verse levensmiddelen in te vriezen, en schakelt ook de fluitende alarmtoon uit. Het vermeldt, hoe lang de dranken moeten worden gekoeld als de Drinks Chill functie is actief. [. . . ] Indien u meerd dan 3-4 kg verse levensmiddelen wilt invriezen, dan moet het vriesapparaat worden vooraf afgekoeld. drukt u de (D) knop herhaald , ten minste 24 vóór u de verse levensmiddelen inlegt , tot het passende symbool ( ) op de display verschijnt. Drukt u op de (E) knop binnen enkele seconden, om de Super Freeze functie te bevestigen. Het ( ) symbool blinkt niet meer, u hoort een alarmsignaal en de animatie op de display wordt sneller. Deze functie wordt na 52 uren automatisch uitgeschakeld, en de vrieskast keert terug naar de normale temperatuur. Deze functie kunt u altijd uitschakelen, indien u de (D) knop drukt, tot het passende symbool ( ) op de display begint om te flikkeren, dan bevestig het uitschakelen van de functie met de (E) knop. Het symbool ( ) op het display licht op, en de alarmtoon begint om te fluiten, omdat de temperatuur binnen de vrieskast te hoog is voor de levensmiddelen. Leg de levensmiddelen naar de vrieskast alleen als het symbool ( ) al inactief is. De temperatuur binnen het apparaat is ingesteld naar -18°C omdat dit is de optimale temperatuur in de Eco Mode ( ). Deze functie kan als alarmfunctie worden gebruikt, als u flessen naar het apparaat legt, omdat deze kunnen uiteenbarsten als u ze in het apparaat laat. Druk opnieuw naar de (D) knop, tot het passende symbool ( ) op de display begint te flikkeren. Daarna ziet men weer de temperatuur binnen de vrieskast op de display. Het ( ) symbool blijft op de display tot de temperatuur lager wordt dan de op de thermostaat ingestelde temperatuur. Mogelijke redenen van een alarmsituatie: U hebt te veel levensmiddelen ingelegd. Als de dikte van het ijs 10-15 mm bereikt, moet het apparaat worden ontdooid. Het is nuttig om het apparaat te ontdooien als er weinig of geen levensmiddelen erin liggen. Neem de ingevroren levensmiddelen uit de vrieskast, pak ze in papier en bewaar ze in een koele ruimte. Vergeet niet om de stop van het dooiwaterafvoergootje terug te stekken. Voor het verwijderen van rijp of ijs nooit een mes of andere scherpe voorwerpen gebruiken. Hang de manden aan de rand van de vrieskast (X) of plaats ze op de bodem van het apparaat (Y). Draai en bevestig de draaggrepen voor deze twee posities, zie tekening. Trek de stekker uit het stopcontact en neem alle beweegbare toebehoren uit. [. . . ] Leg de in te vriezen levensmiddelen naast de wanden van het apparaat, zodat ze andere al ingevroren levensmiddelen niet aanraakt. De ingevroren levensmiddelen kunt u overal binnen het apparaat bewaren, ze moeten echter zeker tenminste 5 mm onder de bovenste rand liggen. Indien het invriezen te langzaam loopt dan wordt de kwaliteit van de ingevroren levensmiddelen slechter. De hoeveelheid van levensmiddelen (kg) die binnen 24 uren mag worden ingevroren, is in de "Technische gegevens", bij "Invriesvermogen" vermeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2383-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag