Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (278 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA (282 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS No-frost (frost free) Cooling and Freezing Appliance No-frost-automatische diepvries-electronica g Operating Instructions l Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Als het apparaat als vriezer gebruikt wordt: Met het opslaan van diepvriesproducten wachten tot de temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C bereikt heeft, resp. Als het apparaat als koelapparaat gebruikt wordt, nadat het als diepvriesapparaat gebruikt is: Met het opslaan van producten wachten tot de temperatuur in de koelruimte tot boven 0 °C gestegen is. Temperatuur instellen 0 1. Druk op de toetsen , , +" (WARMER) of , , -" (KOUDER). De temperatuuraanwijzing schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Druk op de toets , , +" (WARMER) op hogere temperaturen in te stellen. Druk op de toets , , -" (KOUDER) om op lagere temperaturen in te stellen. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur. 3 Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuuraanwijzing na korte tijd (ca. 5 sec. ) om en geeft weer de in de vriesruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur aan. De volgende GEWENSTE temperatuurinstellingen zijn mogelijk: · Stand "Vriezen": van -15 °C tot -24 °C in 1 °C-stappen; · Stand "Koelen": van 0 °C tot 16 °C in 1 °C-stappen. Als de stand "Koelen" gekozen is, moet de omgevingstemperatuur ter plaatse minstens 2 °C hoger zijn dan de ingestelde GEWENSTE temperatuur. Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuuraanwijzing de juiste bewaartemperatuur controleren. 3 61 COOLMATIC inschakelen (alleen op stand "Koelen" mogelijk) De COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel afkoelen van grotere hoeveelheden diepvriesproducten in de koelruimte, bijv. Het gele controlelampje naast de FROSTMATIC toets brandt. 3 De COOLMATIC-functie zorgt nu voor intensief koelen. Daarbij wordt automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch uitgeschakeld. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur is dan weer beslissend en de temperatuuraanwijzing toont weer de temperatuur die op dat moment in de koelruimte heerst. De COOLMATIC-functie kan op elk ogenblik handmatig beëindigd worden door de FROSTMATIC toets opnieuw in te drukken. Terwijl de COOLMATIC-functie is ingeschakeld, kan de oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur niet worden gewijzigd. Als de COOLMATIC-functie is ingeschakeld, verschijnt in de temperatuurindicatie "IC" voor Intensiv-Cooling Bij ingestelde GEWENSTE temperatuur beneden 3 °C werkt de COOLMATIC-functie niet. FROSTMATIC inschakelen (alleen in de stand "Vriezen" mogelijk) De FROSTMATIC-functie zorgt voor een snel invriezen van verse levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds opgeslagen producten tegen een ongewenste temperatuurverhoging in de vriesruimte. Het gele controlelampje naast de FROSTMATIC toets brandt. 3 Het apparaat stelt automatisch vast wanneer het snel invriezen beëindigd kan worden en schakelt de FROSTMATIC-functie dan automatisch uit (naar gelang de hoeveelheid diepvriesproducten na 30 tot maximaal 51 uur). Het snel invriezen kan te allen tijde handmatig beëindigd worden door de FROSTMATIC toets opnieuw in te drukken. 62 Attentie!Terwijl de COOLMATIC-functie is ingeschakeld, kan de oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur niet worden gewijzigd. Bij ingeschakelde FROSTMATIC-functie verschijnt in de temperatuurindicatie de actuele vriesruimtetemperatuur. [. . . ] · Borrelen/Kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. · Geruis De ventilator veroorzaakt luchtstromingen waardoor geruis kan ontstaan. Doel, Normen, Richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens het Duitse Gerätesicherheitsgesetz (GSG), het Duitse Unfallverhütungsvorschrift für Kälteanlagen (VBG 20) en de bepalingen van het Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2294-6GA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag