Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (258 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS (266 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS Electronic Freezer Electronische diepvrieskasten Congeladores electrónicos g Operating Instructions l Gebruiksaanwijzing e Instrucciones para el uso Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Druk op de toets , , +" (WARMER) op hogere temperaturen in te stellen. Druk op de toets , , -" (KOUDER) om op lagere temperaturen in te stellen. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur. 3 Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuuraanwijzing na korte tijd (ca. 5 sec. ) om en geeft weer de in de vriesruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur aan. Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuuraanwijzing de juiste bewaartemperatuur controleren. Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). In de temperatuurindicatie begint een "count down", daarbij wordt van "3" naar "1" teruggeteld. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Apparaat uitschakelen door toets AAN/UIT in te drukken tot de indicatie uitgaat (zie boven). Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). 54 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuuraanwijzing, optische waarschuwingsaanwijzingen en akoestische waarschuwingsinrichting. Het systeem waarschuwt: ­ als de deur van het apparaat open staat; ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt; ­ als de verdenking bestaat dat diepvriesproducten ontdooid zijn; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Waarschuwing "deur open" Als de deur open is knippert de rode waarschuwingsindicatie. Als er meer tijd nodig is voor het inruimen of eruit halen van diepvriesproducten kan het alarm uitgeschakeld worden door de toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. De rode waarschuwingsindicatie gaat uit als de deur wordt gesloten. Temperatuurwaarschuwing De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een signaal, zodra de temperatuur in de vriesruimte tot boven -12 °C stijgt. De temperatuurindicatie voor de vriesruimte geeft de warmste temperatuur aan, die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt. 5 seconden schakelt de temperatuurindicatie weer op de actuele vriesruimtetemperatuur om. 3 Het waarschuwingssignaal wordt automatisch uitgeschakeld, als de temperatuur in de vriesruimte tot onder -13 °C daalt. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. Een dergelijke temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ hoge omgevingstemperatuur ­ een defect in het apparaat. 55 Controle- en informatiesysteem Ontdooiwaarschuwing Als de diepvriesproducten gedeeltelijk of geheel ontdooid zijn (bijv. tijdens tijdelijke stroomuitval) knippert de rode waarschuwingsindicatie. Bovendien geeft de temperatuurindicatie, als u toets WAARSCHUWING UIT indrukt, de warmste temperatuur aan, die de diepvriesproducten bij het terugkeren van de stroomverzorging hebben bereikt. [. . . ] deel van het apparaat of met de muur 64 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Nadat de FROSTMATIC toets ingedrukt is of nadat Dit is normaal, het betreft de temperatuurinstelling geen storing. veranderd is, start de compressor niet direct. De compressor start na enige tijd automatisch. Lamp verwisselen Waarschuwing!Voor het wisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen er resp. De lamp bevindt zich onder het bedieningspaneel en kan bij geopende deur bereikt worden. 1 Geluiden als apparaat in bedrijf is De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten: · Klikken Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid te horen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2273-6GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag