Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (450 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT (459 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur. 3 Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec. ) om en geeft weer de in de vriesruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur aan. Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren. Vriesmodus aanpassen Bij levering is het apparaat ingesteld voor normale bedrijfsomstandigheden. Wanneer het apparaat onder extreme omstandigheden wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij hoge buitentemperaturen of bij grote hoeveelheden in te vriezen levensmiddelen, kan de vriesmodus worden aangepast. Houd de beide toetsen voor het instellen van de temperatuur, "+" (WARMER) en "-" (KOUDER), gedurende ca. Er klinkt een korte zoemertoon om de aanpassing van de vriesmodus te bevestigen. Om weer terug te gaan naar normaal bedrijf, houdt u de beide toetsen voor het instellen van de temperatuur, "+"· (WARMER) en "-" (KOUDER), weer gelijktijdig ingedrukt gedurende ca. Ter bevestiging klinkt een korte zoemertoon. 18 818 2123-00/3 Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit. 3 De stroomtoevoer is pas volledig verbroken wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Voor gebruik van de maximale invriesmogelijkheid de FROSTMATIC toets 24 uur - bij kleinere hoeveelheden zijn 4 tot 6 uur voldoende voor het invriezen indrukken. Het gele lampje gaat branden. 3 De FROSTMATIC toets behoeft niet ingedrukt te worden bij kleine in te vriezen hoeveelheden tot 3 kg. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. Niet bevroren producten mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren producten omdat deze laatste dan kunnen ontdooien. De elektronica van het apparaat schakelt de FROSTMATIC-functie na 50 uur automatisch uit. U kunt de FROSTMATIC-functie ook handmatig beëindigen door nog een keer op de FROSTMATIC toets te drukken. 818 2123-00/3 3 22 Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folie zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit zakken en folie strijken, omdat lucht het uitdrogen van de diepvriesproducten bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. Aanwijzing voor testinstituten: Stapelschema's ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp. opwarmtijd kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden. Bewaren van diepvriesproducten Let op! [. . . ] Deze warmte wordt aan het interieur van het apparaat onttrokken, dat daardoor afkoelt. Net als alle vloeistoffen hebben koelmiddelen warmte nodig om te verdampen. Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar. Hij wordt door een ingebouwde eletromotor aangedreven en is aan de achterkant van de sokkel geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2233-4GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag