Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (450 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT (469 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 47 Falls die Turbobürste nicht richtig funktioniert, die Reinigungsklappe durch Drücken des Knopfes öffnen und alle Gegenstände entfernen, die das Turbinenrad behindern. Schäden am Motor, die durch eingedrungenes Wasser verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. NEDERLANDS 1* 2* 3 4 5 6 7* 8* 9* 10* + Telescopische buis Verlengingsbuizen Slanggreep + slang Combinatiemondstuk voor vloeren Combinatie spleet mondstuk Mondstuk voor bekleding Accessoireklem Turbomondstuk Parketborstel Borstel voor het reinigen van de filter (bevestigd aan de achterkant van het stofreservoir) Extra filter, te gebruiken wanneer het andere filter wordt gereinigd. [. . . ] Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt. Het gebruik van de stofzuiger in de bovengenoemde situaties kan schade aan de motor veroorzaken. Als het aansluitsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. 13 Verwijder de voorfilter door deze te draaien en naar beneden te trekken. 15 Plaats de klep terug op het reservoir; controleer of het lipje van het stofreservoir goed in het gaatje van het onderstuk wordt geplaatst. 18 Bevestig de verlengbuizen* of de telescopische zuigbuis* aan de slanggreep door deze op elkaar te drukken en te draaien. ) 19 Trek het aansluitsnoer uit en steek de stekker in het stopcontact. Laat de filter eerst drogen voor u deze terugplaatst in de stofzuiger. Reinigen van de zuigbuis en het mondstuk De stofzuiger stopt automatisch als het mondstuk, de zuigbuis, de slang of de filters verstopt raken en als het stofreservoir vol is. Trek in dergelijke gevallen de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 20 à 30 minuten afkoelen. Maak het stofreservoir leeg, verwijder het materiaal dat de verstopping veroorzaakt en/of vervang vuile filters. Buizen en slangen 43 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. 44 Het is ook mogelijk om de verstopping uit de slang te verwijderen door in de slang te knijpen. Wees echter voorzichtig voor het geval de blokkering veroorzaakt wordt door glas of scherpe voorwerpen welke in de slang vast zijn geraakt. Opmerking: de garantie geldt niet voor beschadigingen aan de slang die zijn ontstaan tijdens het reinigen. 47 Als het turbomondstuk niet meer werkt, opent u de reinigingsklep door op de knop te drukken en verwijdert u eventuele voorwerpen die de turbine verhinderen vrijelijk te draaien. PROBLEMEN OPLOSSEN Stofzuiger doet het niet • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. [. . . ] PROBLEMEN OPLOSSEN Stofzuiger doet het niet • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Er is water in de stofzuiger gekomen Het is noodzakelijk om de motor door een erkend AEG-Electrolux Service Centre te laten vervangen. Schade aan de motor door binnendringend water valt niet onder de garantie. CE Directive 93/68/CEE Directive « basse tension » 2006/95/CE Directive CEM 2004/108/CE KLANTENINFORMATIE AEG-Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortkomt uit het ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2200GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag