Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (130 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS (513 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefrierschranke ÖKO-ARCTIS SUPER 2073-4 GS ÖKO-ARCTIS 204-4 GS Congelateurs Diepvriezer Freezer Bedienungsanleitung Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Instruction booklet 2222 059-61 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN NL Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. [. . . ] Onderscharnier (E) losschroeven en verwijderen. E F F D F PR185 Fig. 3) uit het scharnier (C) en monteer ze aan de andere kant Monteer opnieuw de deur. 2) vast aan de andere kant door middel van de schroeven die u eerder uitgenomen hebt. Afdekstopsel (F) van het ventilatierooster (D) nemen en aan de tegenvorgestelde kant weer monteren. Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. Indien de deur, nadat u de draairichting ervan hebt gewijzigd, niet op een rij staat met het meubel, kunt u het bovenscharnier regelen. Ga naar het voorbeeld van figuur 3 te werk, namelijk: draai de schroefmoer los, stel de deur op een rij door haar naar links of naar rechts te schuiven, daarna draai de schroefmoer aan. D427 Fig. 4 PR228 Belangrijk Kontroleer na de richting van de deur gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. 28 HET GEBRUIK NL Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan ­18°C te zijn. Het bedieningspaneel (Fig. Temperatuurregelaar D E Het in bedrijf stellen en het instellen van de temperatuur Steek de steker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop rechtsom uit de O-stand; het lampje «in bedrijf» licht op. Met name voor de maximum toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beëindigd te zijn. De maximum toegestane hoeveelheid ineens vindt u op het typeplaatje (links onderin de kast) in kilogrammen per 24 uur (22 kg/24 h). Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en zo kort mogelijk. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals een en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is. Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. Op de binnenkant van de deur van het diepvriesvak bevindt zich in een speciale houder een kaartje. Bovenaan staan dierenfiguurtjes gevolgd door een cijfer dat de maximum periode aangeeft gedurende welke u het betreffende levensmiddel kunt bewaren. [. . . ] Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Tijdelijk buiten gebruik stellen Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit de wandkontaktdoos en laat de deur op een kier staan. STORINGEN Indien de vriezer niet funktioneert en ook de lampjes niet branden, kontroleer dan: of per vergissing de thermostaatknop in de «O»-stand gedraaid is; of de stekker goed in de wandkontaktdoos gestoken is; of de huiszekering voor de betreffende groep heel is; of de wandkontaktdoos funktioneert; probeer dat uit door er even een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten. NL Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. 32 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS2073-4GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag