Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (718 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS (202 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] De temperatuurindicatie geeft onmiddellijk de gewijzigde instelling aan. Bij elke druk op een toets wordt de temperatuur een vakje verder gezet. Opmerking: In de voedingswetenschap wordt een bewaartemperatuur van -18°C als voldoende koud beschouwd. Wanneer na het instellen van de temperatuur de toetsen niet weer ingedrukt worden, dan schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) om en geeft opnieuw de, op dat moment in de vriesruimte heersende, WERKELIJKE temperatuur aan. Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet direct. Wacht met het opslaan van diepvriesproducten totdat in de vriesruimte een temperatuur van -18°C bereikt is en dus het rode alarmlampje niet meer brandt. FROSTMATIC FROSTMATIC-toets De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van verse levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren waren tegen ongewenste verwarming. Door te drukken op de FROSTMATIC toets wordt de FROSTMATIC-functie ingeschakeld. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 48 uur uit. Door opnieuw op de FROSTMATIC-toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Als de FROSTMATIC-functie is ingeschakeld, kan de WERKELIJKE temperatuur in de vriesruimte iets dalen. Na uitschakelen van de FROSTMATIC- functie heerst de gekozen GEWENSTE temperatuur weer. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. De in te vriezen levensmiddelen in de bovenste laden (1) en (2) van het apparaat plaatsen. Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien. De elektronica van het apparaat schakelt de FROSTMATIC-functie na 48 uur automatisch uit. U kunt de FROSTMATIC- functie ook handmatig beëindigen door nog een keer op de FROSTMATIC-toets te drukken. Als de FROSTMATIC-functie is ingeschakeld, kan de WERKELIJKE temperatuur in de vriesruimte iets dalen. Na uitschakelen van de FROSTMATIC- functie heerst de gekozen GEWENSTE temperatuur weer. Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht het uitdrogen van bevroren artikelen bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. [. . . ] Het gele lampje brandt niet bij ingeschakelde FROSTMATIC-functie, apparaat werkt. Groene lampje defect. Gele lampje defect. Contact opnemen met onze service-afdeling. Het apparaat koelt te sterk. Temperatuur is te koud ingesteld. Temperatuur is niet juist ingesteld. Temperatuurtoetsen tijdelijk op warmere instelling draaien. Deur slechts zo lang open laten als nodig is, FROSTMATIC-toets indrukken. Zie hoofdstuk "Opstelplaats". De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode lampje brandt, akoestisch temperatuursignaal klinkt. Deur heeft te lang opengestaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS205-4GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag