Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS 70190-5 GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS 70190-5 GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ARCTIS 70190-5 GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ARCTIS 70190-5 GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ARCTIS 70190-5 GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (319 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS 70190-5 GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Temperaturanzeige (C) zeigt die momentan im Gefrierraum vorhandene IST-Temperatur an. Die Temperatur-Anzeige schaltet um und zeigt blinkend die momentan eingestellte SOLL-Temperatur an. Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. [. . . ] De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. Belangrijk Na het omkeren van de deurdraairichting moet u controleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos met randaardevereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 230 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). De koude­accu pas na het bereiken van de optimale opslagtemperatuur van ­18 °C in de bovenste lade leggen en laten bevriezen. Ontdooide koude­accu's op dezelfde wijze weer invriezen, bij v. GH A B C DE F toets ON/OFF van de diepvriezer toets voor temperatuurinstelling (+) temperatuurindicatie van de diepvriezer toets voor temperatuurinstelling (-) indicatie voor ingeschakelde FROSTMATIC-functie (geel) Toets FROSTMATIC Alarmcontrolelampje Toets om het alarm uit te schakelen De toetsen staan in verbinding met de temperatuurindicatie. Door te drukken op één van de twee toetsen , , B" (+) of , , D" (-) wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. GEWENSTE temperatuur betekent: De temperatuur die in de diepvriezer moet heersen. WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment werkelijk in de diepvriezer heerst. Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat moment in de diepvriezer heerst (WERKELIJKE temperatuur). Tijdens de temperatuurinstelling wordt knipperend de op dat moment ingestelde diepvriezer temperatuur aangegeven (GEWENSTE temperatuur). Het alarmcontrolelampje (G) knippert zodra de ingestelde temperatuur bereikt worden. De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. [. . . ] Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: Levensmiddelen uit vriesruimte nemen. Apparaat uitzetten, daartoe de toets ON/OFF indrukken Stekker uit het stopcontact halen of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Ont-dooien en reinigen"). Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ARCTIS 70190-5 GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ARCTIS 70190-5 GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag