Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AN91050-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AN91050-4I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AN91050-4I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AN91050-4I te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AN91050-4I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Infonnatle over de toestelverpakking Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieuonvriendelijk. le kunnen zonder gevaren bij het afval worden gezet en in een vulverbrandingsinstallatie worden verbrand!Over de materialen: de kunststoffen kunnen hergebrulkt worden en hebben de volgende aanduidingen: > PE < voor polyethyleen, bijv. de doorzichtige folieverpakking en de plastic zakjes >EPS< voor geschuimd polystyreen, bijv. [. . . ] Het gele lampje licht op wanneer de "SUPER" knop is ingeschakeld. Het rode lampje licht op wanneer de temperatuur in de vriezer hoger is dan ingesteld op de thermostaat (Alarm). Dit paneel is voorzien van een acoustisch alarm dat in werking treedt wanneer de rode lamp gaat branden. Het geluid kan worden stopgezet door op de "SUPER" knop te drukken (gele lamp gaat branden). De rode lamp blijft branden zo lang de temperatuur in de vriezer hoger is dan de ingestelde thermostaattemperatuur. Wanneer de vriezer weer op normale temperatuur is en het rode lampje is uit, de "Super" knop opnieuw indrukken (gele lamp gaat uit). De oorzaak hiervan kan zijn: · Het inladen van grote hoeveelheden in te vriezen produkten. Zie "Storingen". Aanbrengen van de kortgrepen Om de bewaarkorven in het kunststof afdekraam aan de bovenrand van de diepvrieskist te hangen, worden de grepen aangebracht volgens afb. Moeten de bewaarkorvew in de diepvrieskist op elkaar gestapeld worden, dan moeten de grepen volgens afb. De korven worden dan steeds geplaatst op de grepen van de korf daaronder. Spanning en stroomsoort Kontroleert u of de aansluitspanning en de stroomsoort van het toestel (gegevens zie typeplaatje) overeenkomen met spanning en stroomsoort van uw stroomnet. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het kistdeksel. Kontaktdoos met randaarde De voor de aansluiting van het toestel noodzakelijke kontaktdoos met randaarde dient zodanig géinstalleerd te zijn, dat altijd de mogelijkheid bestaat de steker uit te trekken. Temperatuurregeling Afb. Niet in de diepvrieskist horen koolzuurhoudende limonade, vruchtensop, bier, wijn, ent. - want als de inhoud bevriest, kan de glazen fles knappen of zelfs uit elkaar springen. Gedistilleerd en dranken met een hoog alkoholpercentage kunt u daarentegen wel in de diepvrieskist leggen. Konsumptie-ijs en vethoudende levensmiddelen moeten onderin de diepvrieskist (in de buurt van de bodem) worden bewaard. Diepvriesprodukten niet met natte handen aanraken, de handen kunnen er dan aan vastvriezen. U mag geen warme levènsmiddelen in de diepvrieskist zetten om af te koelen, dat leidt tot sterke rijpvorming in de binnenruimte en kost stroom. Als u de nuttigevinhoud van het toestel optimaal wilt benutten en bijzonder veel diepvries- NL produkten moet onderbrengen, kunt u alle korven eruit nemen. Ook bij deze wijze van beladen is een juist funktioneren van uw toéstel gewaarborgd. Voor het opvangen van het dooiwater vervvijdert u de afsluitstop in dé bódem van de vrieskist. U moet echter niet vergetèn, óm eerst de uitgenomen scheidingswand of een platte schaal of bak onder de uitloop te zetten (afb. Na beëindiging van het ontdooiproces moet de afsluitstop weer op zijn plaats gezet worden. [. . . ] Houdt u de diepvrieskist gesloten en meldt u de klantenservice of het toestel nog koelt. Indien het koelaggregaat niét trieer werkt, kan de koudereserve in de diepvriesprodukten een bepaalde periode overbruggen. Deze periode (bij volle belading) is aangegeven op de produktinformatie die bij het toestel gevoegd is rasp. Wij wijzen u erop, dat monteursbezoek als gevolg van bedieningsfouten of onjuist gebruik ook tijdens de garantietermijn niet kosteloos kan geschieden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AN91050-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AN91050-4I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag