Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AMX7025

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AMX7025. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AMX7025 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AMX7025 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AMX7025 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7002 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AMX7025

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de serviceagent of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt. [. . . ] Het mechanische s-bag®-indicatievenster wordt langzaam rood als de stofzuigerzak zich vult en is helemaal rood als deze vol is. het elektronische s-bag®-indicatievenster gaat branden op als de stofzuigerzak vol is. Als de stofzak kapot gaat in de stofzuiger, brengt u de stofzuiger naar het servicecentrum om deze te laten reinigen. De s-bag®-volaanduiding kan ook betekenen dat de stofzak is verstopt (soms veroorzaakt door heel fijn stof) waardoor zuigkrachtverlies optreedt, hetgeen kan leiden tot oververhitting. De stofzuiger moet aan staan om de s-bag®-volaanduiding te kunnen aflezen. Als het indicatorlampje gaat branden, moet u de s-bag® Classic Long Performance vervangen. De stofzak wordt automatisch gesloten, zodat er geen stof kan ontsnappen. Plaats een nieuwe s-bag® door het karton tot aan het einde van de groeven in de houder te schuiven. Wij raden u aan de s-bag® Classic Long Performance te vervangen nadat u een tapijtreiniger in poedervorm hebt gebruikt of als er bij het stofzuigen een vieze geur uit de stofzuiger komt. Gebruik de stofzuiger niet zonder stofzak om schade aan de stofzuiger te voorkomen. De stofzuiger is voorzien van een veiligheidsmechanisme, waardoor de klep niet kan worden gesloten wanneer er geen stofzak is geplaatst. Vervang/reinig de filters nadat de stofzak ongeveer vijf keer is vervangen. Vervang het oude filter door een nieuw filter, zorg dat dit op de juiste plaats zit en controleer of de klep goed is gesloten. Als het indicatielampje* brandt of bij elke vijfde stofzak* moet u het HEPA H12-filter reinigen (enkel het uitwasbare HEPA-filter) of vervangen. Als u de filterindicator wilt bekijken, moet u eerst de stofzuiger inschakelen en het mondstuk van de vloer tillen. Druk op de vergrendeling om de filterklep te openen en de filterunit te verwijderen. Spoel de binnenkant (vuile kant) van de filterunit enkel af onder lauw stromend water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het kwetsbare filteroppervlak niet aan. [. . . ] AEG-Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortkomt uit het ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat. Indien u suggesties heeft met betrekking tot verbetering van dit product of de meegeleverde gebruiksaanwijzing, neemt u dan aub contact met ons via : voor Nederland : consumenten. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AMX7025

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AMX7025 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag