Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AJM68FD1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AJM68FD1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AJM68FD1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AJM68FD1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AJM68FD1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10376 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AJM68FD1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let u ercp dat de koelleidingen van uw oude koeltoestel tijdens het transport niet beschadigen Alleen dan is milieuvriendelijke verwerking (evt. Infonnatle over de toestelverpakking Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieuonvriendelijk. le kunnen zonder gevaren bij het afval worden gezet en in een vulverbrandingsinstallatie worden verbrand!Over de materialen: de kunststoffen kunnen hergebrulkt worden en hebben de volgende aanduidingen: > PE < voor polyethyleen, bijv. [. . . ] De korven worden dan steeds geplaatst op de grepen van de korf daaronder. Spanning en stroomsoort Kontroleert u of de aansluitspanning en de stroomsoort van het toestel (gegevens zie typeplaatje) overeenkomen met spanning en stroomsoort van uw stroomnet. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het kistdeksel. Temperatuurregeling Afb. 7 De temperatuur in de vriezer wordt geregeld en konstant gehouden door middel van de thermostaat. De temperatuur instellen door de thermostaatknop met behulp van een muntstuk te draaien. Door de thermostaatknop naar , , 7" te draaien, wordt de temperatuur in de vriezer kouder, door de knop naar , , 1" te draaien wordt de temperatuur warmer. De korrekte instelling kunt u vinden door de temperatuur van de bovenste verpakking in het midden van de vriezer te meten. Deze moet normaal gesproken kouder zijn dan -18°C. Kontaktdoos met randaarde De voor de aansluiting van het toestel noodzakelijke kontaktdoos met randaarde dient zodanig géinstalleerd te zijn, dat altijd de mogelijkheid bestaat de steker uit te trekken. Bedienings- en kontrole armatuur Afb. 2 temperatuurregeláar groen bedrijfskontrolelampje rood temperatuurkontrolelampje (waarschuwing) gele lampje , , super" knop Energie besparen als de kist slechts gedeeltelijk vol is (niet bij alle modellen) Als de diepvrieskist slechts voor de helft of nog minder gevuld is, kunt u energie besparen door de diepvriesprodukten onderin (niét hoger dan 35 NL de groene markering in de scheidingswand) te leggen (afb. Als u de kist verder vult (tot boven de groene markering), moet u niet vergeten de temperatuurregelaar weer kouder in te stellen; stand 3 tot 7. een hoeveelheid die gelijk is aan de maximale invrieskapaciteit per 24 uur) moet u een deel van de levensmiddelen in de . grote vriesruimte invriezenïwaarbij goed kontakt tussen levensmiddelen en zijwanden moet bestaan. De irivrieskapaciteit per 24 uurvan uw diepvrieskist vindt u op het typeplaatje. Daardoor zou voor u een akute kans op ongevallen en voor de vrieskist kans op beschadiging ontstaan. water of sop) op het bedienings- en kontrolearmatuur en op de elektrische onderdelen terechtkomen. Dooiwateruitloop in uitneembare scheidingswand (niet bij alle modellen): Storingen en klantenservice Uit het oogpunt van veiligheid raden wij u aan réparaties, vooral aán elektrische onderdelen, door een elektro-installateur te laten uitvoeren. In geval van storing dient u zich daarom tót uw vakhandelaar of direkt tot de klantenservice te wenden. Voordat u kontakt opneemt met de klantenservice, dient u te kontroleren of de kontrolelampjes branden, het koelaggregaat werkt en of de binnentemperatuur nog laag genoeg is: Gaat bij voorbeeld het groerïe lampje uit, terwijl de diepvrieskast wel ingeschakeld is, dan schakelt u de snelvriesschakelaar in. Als bij inschakelen van de snelvriesschakelaar het gele lampje niet brandt, maar het koelaggregaat wel funktioneert, is het gele lampje defekt. Als er helemaal geen lampjes branden, kontroleert u eerst of de stroomtoevoer ónderbroken is (steker, zékerin in de zekeringkást; algehele stroomuitval in het verzorgingsgebied e. d. ). Gaat het rode lampje branden en klinkt het akoestische temperatuursignaal, rasp. is dé temperatuur binnenin de diepvrieskist sterk gestegen, zonder dat u verse levensmiddelen in de kist hebt gelegd of het deksel lange tijd open heeft . gestaan, dan is er spráke vén een storing. U schakeÍt de snelvriesschakelaat in, houdt dé diepvrieskist gesloten en neemt onmiddellijk 37 NL kontakt op met de klantenservice. Voert u in dat geval zelf geen verdere werkzaamheden uit, vooral niet aan de eléktrisché ondérdelen van het toestel. [. . . ] Het LOW FROST systeem vermindert de rijpvorming die veroorzaakt wordt door het natuurtijke temperatuurvertoop gedurende elke aan/uit cyclus van de vriezer. De rijpvorming die door andere invloeden veroorzaakt wordt, wordt erechter niet door vermindert. Andere belangrijke oorzaken zijn slecht ve rpakte levensmiddelen en wa rme lucht die binnenkomt bij het openen van de vriezer. Daarom is het van belang dat de deksel zo weinjg en kort mogelijk wordt geopend en de deksel niet wordt belemmerd door de levensmiddelen bij het sluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AJM68FD1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AJM68FD1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag