Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AGN71000S0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AGN71000S0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AGN71000S0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AGN71000S0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AGN71000S0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (365 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AGN71000S0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. · Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP!· Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. [. . . ] 4) Onderhoud · Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon. · Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar. 4) Indien er een wateraansluiting voorzien is. Bedieningspaneel 7 BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 4 5 6 1 ON/OFF -toets 2 Mode-toets 3 OK -toets 4 Toets temperatuur lager 5 Toets temperatuur hoger 6 Display Het ingestelde geluid van de toetsen kan harder worden gezet door een paar seconden gelijktijdig te drukken op de toets Mode en de toets Temperatuur lager. De wijziging kan weer ongedaan worden gemaakt. Display 1 2 345 6 1 2 3 4 5 6 Timer-functie FROSTMATIC -functie Minute Minder -functie functie Kinderslot Indicatielampje alarm Temperatuurlampje Inschakelen Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen: 1. Het temperatuurindicatielampje toont de ingestelde standaardtemperatuur. Zie 'Temperatuuregeling' om een andere temperatuur in te stellen. Uitschakelen Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen: 1. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten. Temperatuurregeling De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken. Standaard ingestelde temperatuur: · -18 °C voor de vriezer De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. FROSTMATIC-functie Voor inschakeling van de functie: 1. De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren. Minute Minder-functie De Minute Minder -functie moet worden gebruikt om een akoestisch alarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat een mengsel een bepaalde tijd moet afkoelen, of als u een herinnering nodig hebt om niet te vergeten flessen, die u snel in de vriezer wil afkoelen, weer uit de vriezer te halen. De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten). Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten. Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm: 1. Verwijder de drankjes uit het vriesvak. Bedieningspaneel 9 2. De maximumhoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, is aangegeven op het typeplaatje , een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt. Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Handige aanwijzingen en tips 11 Kalender ingevroren voedsel De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren. Ontdooien Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. Het maken van ijsblokjes Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. [. . . ] Neem contact met de serviceafdeling. Technische gegevens 15 TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen van de uitsparing Hoogte Breedte Diepte Tijdsduur 1030 mm 560 mm 550 mm 26 h De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel. MONTAGE Opstelling WAARSCHUWING!Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken. Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Klimaatklasse SN N ST T +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Omgevingstemperatuur Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AGN71000S0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AGN71000S0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag