Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG91850-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG91850-4I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG91850-4I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG91850-4I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG91850-4I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG91850-4I MANUAL 2 (991 ko)
   AEG-ELECTROLUX AG91850-4I (545 ko)
   AEG-ELECTROLUX AG91850-4I MANUAL 2 (991 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG91850-4I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS G 9 18 50-4 i Integrierbares Gefriergerät Integreerbare diepvrieskast Integrating Freezer Gebrauchs- und Einbauanweisung Gebruiks- en montageaanwijzing Operating and Installation Instructions AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www. aeg. hausgeraete. de © Copyright by AEG 2222 362-31 10/04 Änderungen vorbehalten Wijzigingen voorbehouden Subject to change without notice Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] · Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen. 22 31 Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. · Het apparaat mag tijdens het schoonmaken niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. · Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt. Opstellen Opstelplaats Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten. Het apparaat daarom ­ niet aan directe straling van de zon blootstellen; ­ niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen; ­ alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ont-worpen. De klimaatcategorieën staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcategorie behoort: Klimaatcategorie SN N ST T voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32 °C +16 tot +32 °C +18 tot +38 °C +18 tot +43 °C Let op! · Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv. ­ Sap van citroen­ of sinaasappelschillen; ­ boterzuur; ­ schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten. Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen. Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk "Ontdooien"). Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de huisinstallaieuitschakelen. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken. Het dooiwaterafvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwaterafvoergat met behulp van het groene stopje dat met het apparaat is meegeleverd schoonmaken. 1. 5. 6. 30 Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden: ­ tot elektrische kachels 3 cm; ­ tot olie- en kolenkachels 30 cm. Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen. Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. De temperaturen van de kookplaat, die op sommige plaatsen hoog zijn, kunnen het apparaat beschadigen. Indien een kookplaat in de buurt van het apparaat geïnstalleerd wordt, dienen de betreffende montage- en veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden. Gezien de veelzijdigheid van de mogelijke installatievoorwaarden is het onmogelijk hier gedetailleerde informatie te verschaffen. Men dient te voorkomen dat de ijskast warm wordt, door een geschikte afstand van de warmtebron aan te houden en door middel van het gebruik van een geschikte isolatieplaat. Bovendien dient een correcte ventilatie van het apparaat gegarandeerd te worden. " 23 Zorg voor een goede ventilatie rond het apparaat Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als in Figur aangegeven. [. . . ] Druk op de toetsen , , C" of , , E" De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Gewenste temperatuur door indrukken van de toetsen , , C" en , , E" instellen (zie hoofdstuk "Toetsen voor temperatuurinstelling"). Met elke druk op de toets wordt de temperatuur 1 °C hoger ingesteld. Uit voedingswetenschappelijk standpunt is -18 °C voor de diepvriezer koud genoeg als bewaartemperatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG91850-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG91850-4I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag