Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG86050-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG86050-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG86050-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG86050-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG86050-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG86050-5I (411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG86050-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS G 8 60 50-5 i Congélateur intégrable Integreerbare diepvrieskast Congelatore integrabile Mode d'emploi et instructions de montage Gebruiks- en montageaanwijzing Istruzioni d'uso e montaggio AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www. aeg. hausgeraete. de © Copyright by AEG 2223 067-32 11/05 Sous réserve de modifications Wijzigingen voorbehouden Con riserva di modifiche Dérangement Cause possible Remède Storing Mogelijke oorzaken Apparaat staat niet recht. Verhelpen Instelvoetjes bijstellen. Formation importante de givre dans l'appareil, éventuellement aussi au joint de porte. A l'aide d'un sèche-cheveux, réchauffer avec pré-caution le joint de porte aux endroits des Le joint de porte n'est pas étan- fuites (pas plus chaud qu'env. Remettre en même temps le joint de porte en forme à d'ouverture de la porte). la main de manière à ce qu'il soit de nouveau en position correcte. un tuyau, est en contact avec une autre partie de l'appareil ou la paroi à l'arrière de l'appareil Ajuster les pieds réglables. [. . . ] Steek de kunststofschraper in de opening onder de vries-ruimte en plaats D068 39 Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt · Controleer het koelapparaat op transportschaden. Wend u in geval van schade tot de leverancier. Koelmiddelen Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is. · Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden. · Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit: ­ open vuur en brandhaarden absoluut vermijden; ­ het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren. 1. 2. Veiligheid van kinderen · Verpakkingsdelen (bijv. Stekker uit het stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige 26 3. 4. 1. 2. 3. · Als u de maximale invrieskapaciteit wilt benutten, moet u 24 uur van te voren (bij kleinere hoeveelheden 4 tot 6 uur) de snelinvriesschakelaar inschakelen. De in te vriezen levensmiddelen in de bovenste korv van het apparaat plaatsen. Niet bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen ontdooien kunnen. hoeveelheid invriezen, dan dient u de snelvriesschakelaar in te schakelen. Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt gestopt, schakelt het apparaat deze functie na 52 uur uit. Diepvriesartikelen het liefst naar soort apart in de laden leggen. snap­ of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten raken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen. · Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen. Bij dagelijks gebruik · Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in het vriesvak gelegd worden. · Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct vanuit de vriesruimte in de mond steken. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken. · Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen c. q. · De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan het snoer. Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender · De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. · De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de opslagtijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven opslagtijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. [. . . ] Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. De temperaturen van de kookplaat, die op sommige plaatsen hoog zijn, kunnen het apparaat beschadigen. IIndien een kookplaat in de buurt van het apparaat geïnstalleerd wordt, dienen de betreffende montage- en veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden. Gezien de veelzijdigheid van de mogelijke installatievoorwaarden is het onmogelijk hier gedetailleerde informatie te verschaffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG86050-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG86050-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag