Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG78853-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG78853-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG78853-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG78853-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG78853-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (693 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG78853-6I (806 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG78853-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. [. . . ] Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde vereist. Het stopcontact moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit het stopcontact kan worden getrokken. Het voor de aansluiting van het apparaat benodigde stopcontact moet zich links of rechts naast de inbouwnis bevinden. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering , beveiligingsschakelaar , aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 230 tot 240 Volt wisselstroom, 50 hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Bedieningspaneel Lade (voor bewaren en invriezen) Lade (voor bewaren en invriezen) Lade (alleen voor bewaren) Lade (alleen voor bewaren) Temperatuurindicatie Typeplaatje De stabiele laden kunnen niet kiepen en zijn voorzien van een eindstop. Daardoor kunt u diepvriesproducten makkelijk en veilig rangschikken en uitnemen. Voor het uitnemen van de lade deze tot de eindstop naar buiten trekken, optillen en naar voren uitnemen. Lichtnetcontrolelampje (groen) Temperatuurregelaar Aanwijzing voor snel invriezen (geel) Snelinvriesschakelaar / reset geluidssignaal Waarschuwingslampje (rood) De bedienings- en kontrole-inrichting omvat: Het groene controlelampje (A), dat gaat branden als de temperatuurregelaar op een genummerde stand wordt gezet, dat de koelkast automatisch inschakelt via een controlesysteem. Het invriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typeplaatje. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen. Bij het bewaren van kant-en-klare diepvriesproducten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in de vriesruimte gelegd worden. Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt gestopt, schakelt het apparaat deze functie na 52 uur uit. Voor het invriezen van hoeveelheden tot 3 kg hoeft u de snelvriesfunctie niet in te schakelen. [. . . ] De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode lampje knippert, akoestisch temperatuursisgnaal klinkt. Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een haardroger Deurafdichting is ondicht verwarmen (niet heter dan (eventueel na het overzet- ca. Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer helemaal sluit. Een leiding, aan de achterkant van het apparaat komt tegen een ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG78853-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG78853-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag