Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG78850-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG78850-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG78850-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG78850-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG78850-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (222 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG78850-5I (211 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG78850-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS Encastrement - Congélateurs intégrables Gëintegreerde diepvrieskasten Congelatore da incasso Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] · Pas als het rode lampje (E) niet meer brandt, schakelt u de snelvries-schakelaar (D) uit, het gele lampje (C) gaat uit. Met het opslaan van diepvriesartikelen wachten tot de temperatuur in de diepvriesruimte ­18°C bereikt heeft of tot het rode waarschuwingslampje uit is. Aanwijzing: Attentie: kontroleert u regelmatig aan de hand van het rode temperatuurkontrole-lampje (E) en de thermometer of de bewaartemperatuur laag genoeg is. Attentie: als u de snelvriesschakelaar inschakelt of de temperatuurregelaar verstelt, kan het voorkomen dat het koelaggregaat van uw diepvrieskast niet onmidddellijk, maar pas na enige tijd begint te werken. In dit geval is er geen sprake van een storing. Apparaat uitschakelen 1. Om het apparaat uit te schakelen de temperatuurregelaar op stand " " . Apparaat uitschakelen, daartoe de temperatuurregelaar op stand " ". Stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. Apparaat ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen. · · Invriezen en diepvriesproducten bewaren In uw diepvrieskast kunt u diepvriesproducten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. · Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte ­18°C of lager te zijn. Het invriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typeplaatje. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen. De warmte leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik. · Bij het bewaren van kant-en-klare diepvriesproducten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. 37 Invriezen en diepvriesproducten bewaren 38 · Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in de vriesruimte gelegd worden. Om het maximale invriesvermogen te benutten, dient u 24 uur voor het invriezen de snelvriesschakelaar in te drukken. Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt gestopt, schakelt het apparaat deze functie na 52 uur uit. Voor het invriezen van hoeveelheden tot 3 kg hoeft u de snelvriesfunctie niet in te schakelen. [. . . ] In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. Storing aan het apparaat. De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode lampje knippert, akoestisch temperatuursisgnaal klinkt. 43 Storing Mogelijke oorzaken Oplossing Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een haardroger Deurafdichting is ondicht verwarmen (niet heter dan (eventueel na het overzet- ca. Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer helemaal sluit. een leiding, aan de achterkant van het apparaat komt tegen een ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG78850-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG78850-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag