Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG77250-8I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG77250-8I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG77250-8I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG77250-8I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG77250-8I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1453 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG77250-8I (2658 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG77250-8I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 . . . 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 14 14 15 16 20 , , , . , . · ( ) , . , . 4 : ­ ­ · . [. . . ] De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de omgevingstemperatuur · hoe vaak de deur geopend wordt · de hoeveelheid voedsel dat bewaard wordt · de plaats van het apparaat. Temperatuurindicator De thermostaatknop kan worden gebruikt voor de variabele instelling van de opslagtemperatuur van uw ingevroren voedsel. De optimale opslagconditie wordt bereikt bij -18°C en kan worden gecontroleerd met de thermometer. +10 0 -18 °C Functie Snelvriezen U kunt de functie Snelvriezen activeren door de snelvriesschakelaar in te drukken. Het is mogelijk om de functie te allen tijde te deactiveren door de snelvriesschakelaar in te drukken. Het lampje Snelvriezen gaat uit. 26 Het eerste gebruik Alarm hoge temperatuur Als de temperatuur in de vriezer een punt heeft bereikt waarbij een veilige opslag van de voeding niet langer kan worden gegarandeerd (bijvoorbeeld door een stroomuitval), gaat het alarmlampje knipperen en krijgt u een alarmsignaal te horen. U kunt het alarmsignaal uitschakelen door de snelvriesschakelaar in te drukken. Het alarmlampje blijft knipperen totdat de vereiste temperatuur weer is bereikt. De snelvriesschakelaar kan worden losgelaten als het alarmlampje niet meer brand. Als de vriezer de eerste keer wordt ingeschakeld, krijgt u een alarmsignaal te horen totdat de temperatuur is gedaald tot een veilig niveau voor de opslag van uw ingevroren voedsel. Het eerste gebruik De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Deze beschadigen de lak. Dagelijks gebruik Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Schakel om vers voedsel in te vriezen de functie Snelvriezen in, minstens 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. Leg het verse voedsel dat u wilt invriezen op het bovenste vak De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje , een etiket dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Handige aanwijzingen en tips 27 Invriesagenda De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan. De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren. Ontdooien Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. Het maken van ijsblokjes Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen. Handige aanwijzingen en tips Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: · de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje; · het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe; · vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in; · bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft; · wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn; · leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt; · smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar; · water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen; 28 Onderhoud en reiniging · het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is; Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u: · er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen; · ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden; · de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk. · Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren. · Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode. Onderhoud en reiniging LET OP!Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. [. . . ] Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. richtlijnen. Omkeerbaarheid van de deur De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt dat de deur naar links open gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het apparaat installeert: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG77250-8I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG77250-8I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag