Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG77250-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG77250-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG77250-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG77250-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG77250-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (179 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG77250-6I (308 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG77250-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. electrolux. com www. aeg-electrolux. de www. aeg. lu ARCTIS G 7 72 50-6 i Subject to change without notice 2223 096-93-00-22092006 Wijzigingen voorbehouden Änderungen vorbehalten Integrierbarer Gefrierschrank Integreerbare diepvrieskast Integrating Freezer Gebrauchs- und Einbauanweisung Gebruiks- en montageaanwijzing Operating and Installation Instructions Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] · Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv. ­ Sap van citroen­ of sinaasappelschillen; ­boterzuur; ­ Schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten. Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonder-delen. Daarna de levensmiddelen terug in de vriezer plaatsen en het apparaat weer in bedrijf nemen. Opstellen Opstelplaats Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten. Het apparaat daarom ­ niet aan directe straling van de zon blootstellen; ­ niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen; ­ alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ont-worpen. De klimaatcategorieën staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcategorie behoort: Klimaatcategorie SN N ST T voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32 °C +16 tot +32 °C +18 tot +38 °C +18 tot +43 °C 5. Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: Levensmiddelen uit vriesruimte nemen. Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand "0" draaien. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Ontdooien en reinigen"). Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen. 38 Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden: ­ tot elektrische kachels 3 cm; ­ tot olie- en kolenkachels 30 cm. Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen. Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. De temperaturen van de kookplaat, die op sommige plaatsen hoog zijn, kunnen het apparaat beschadigen. Indien een kookplaat in de buurt van het apparaat geïnstalleerd wordt, dienen de betreffende montage- en veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden. Gezien de veelzijdigheid van de mogelijke installatievoorwaarden is het onmogelijk hier gedetailleerde informatie te verschaffen. Men dient te voorkomen dat de ijskast warm wordt, door een geschikte afstand van de warmtebron aan te houden en door middel van het gebruik van een geschikte isolatieplaat. Bovendien dient een correcte ventilatie van het apparaat gegarandeerd te worden. " 27 Zorg voor een goede ventilatie rond het apparaat Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als in Figur aangegeven. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. 50 mm Ontdooien en reinigen Als het apparaat aanstaat en als de deur geopend wordt, slaat vocht in het interieur, in het bijzonder op de verdamper, als rijp neer. Deze rijp van tijd tot tijd met de bijgevoegde plastic schraper verwijderen. Het apparaat dient in ieder geval ontdooid te worden als de rijplaag ca. Een geschikt moment voor het ontdooien is als het apparaat leeg is of als er nog maar weinig artikelen in liggen. [. . . ] Niet bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen ontdooien kunnen. E B Onderdelen Ha, Hb, Hc, Hd scheiden zoals u in de tekening ziet. Ha Hb Hc Hd PR266 Geleider (Ha) tegen de binnenkant van de kastdeur aan de boven- en onderkant houden volgens de tekening en de plaats van de buitenste gaten aangeven. Nadat u de gaten geboord heeft de geleider met de bijgeleverde schroeven vastzetten. ca. 50 mm 21 m m 30 35 Akoestisch temperatuursignaal Uw diepvriezer is voorzien van een hoorbaar temperatuuralarm, een geluidssignaal dat afgaat, terwijl het rode controlelampje knippert, waarschuwt u dat de opslagtemperatuur in uw diepvriezer te hoog of te warm is. Het geluidssignaal gaat af tot op knop (D) wordt gedrukt. Afdekking (Hc) op geleider (Ha) vastklikken. Ha In gebruik nemen en temperatuurregeling · Steek de steker in de wandkontaktdoos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG77250-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG77250-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag