Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG72RF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG72RF. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG72RF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG72RF te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG72RF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1320 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG72RF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Bij ventilatie zonder sokkelopening kunnen echter afwijkingen in het energieverbruik t. o. v. Om het functioneren van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden, ventilatie-openingen niet afdekken of blokkeren. Inbouw Zie meegeleverde montage-aanwijzing. Controleer na het inbouwen van het apparaat, vooral na overzetten van het deurscharnier, of de deurafdichting rondom goed afdicht. Een ondichte deurafdichting kan tot versterkte rijpvorming en daardoor tot hoger energieverbruik leiden (zie ook hoofdstuk , , Wat te doen als . . . "). Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde vereist. Met de temperatuurregelaar (B) kan de energiezuinigste bewaartemperatuur traploos worden ingesteld. Op de thermometer kunt u de temperatuur kontroleren. 34 Bedienings- en controle-inrichting Snelvriesschakelaar (D) met geel kontrolelampje (C). Het gele lampje brandt als de schakelaar (D) is ingeschakeld. Het rood lampje (C) knippert als: ­ bij in gebruik nemen van het toestel, als de bewaartemperatuur nog niet bereikt is ­ als de temperatuur niet laag genoeg meer is (storing) ­ als grote hoeveelheden nog in te vriezen levensmiddelen in de kast worden gelegd ­ als de deur van het toestel te lang open staat. Attentie: als u de snelvriesschakelaar inschakelt of de temperatuurregelaar verstelt, kan het voorkomen dat het koelaggregaat van uw diepvrieskast niet onmidddellijk, maar pas na enige tijd begint te werken. In dit geval is er geen sprake van een storing. Akoestisch temperatuursignaal Uw diepvriezer is voorzien van een hoorbaar temperatuuralarm, een geluidssignaal dat afgaat, terwijl het rode controlelampje knippert, waarschuwt u dat de opslagtemperatuur in uw diepvriezer te hoog of te warm is. Het geluidssignaal gaat af tot op knop (D) wordt gedrukt. 35 In gebruik nemen en temperatuurregeling Met de temperatuurregelaar kan de gewenste bewaartemperatuur (-18°C of kouder) worden ingesteld. De volgende zaken zijn van invloed op de binnentemperatuur: ­ Omgevingstemperatuur; ­ Hoeveelheid en temperatuur van de opgeslagen levensmiddelen; ­ Vaak of lang openen van de deur. Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt gestopt, schakelt het apparaat deze functie na 52 uur uit. Voor het invriezen van hoeveelheden tot 3 kg hoeft u de snelvriesfunctie niet in te schakelen. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. De in te vriezen levensmiddelen in de twee bovenste laden (1), (2) van het apparaat plaatsen. Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien. De laden (3) en (4) dienen alleen voor het bewaren van diepvriesproducten gebruikt te worden. Nadat de vereiste bewaartemperatuur bereikt is opnieuw op de snelvriesschakelaar drukken. Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht het uitdrogen van bevroren artikelen bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half) vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. IJsblokjes maken 1. [. . . ] Oplossing Apparaat aanzetten. Apparaat werkt niet, geen enkel controlelampje brandt. Stekker zit niet in het stop- Stekker in stopcontact steken. technisch probleem Klantendienst informeren. Apparaat werkt, het groene lichtje knippert Groene lampje brandt niet, gele lampje brandt bij Groene lampje defect. Temperatuur is te koud ingesteld. Contact opnemen met onze service-afdeling. Snelvriesschakelaar indrukken. Gele lampje brandt niet bij ingeschakelde snelvriesGele lampje defect. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG72RF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG72RF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag