Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG72

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG72. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG72 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG72 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG72 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1278 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG72 (1257 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG72

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Beschrijving van het apparaat Vooraanzicht = Bedieningspaneel = Lade (voor bewaren en invriezen) = Lade (voor bewaren en invriezen) = Lade (alleen voor bewaren) = Lade (alleen voor bewaren) = Temperatuurindicatie = Typeplaatje De stabiele laden kunnen niet kiepen en zijn voorzien van een eindstop. Daardoor kunt u diepvriesproducten makkelijk en veilig rangschikken en uitnemen. Voor het uitnemen van de lade deze tot de eindstop naar buiten trekken, optillen en naar voren uitnemen. Het akoestische signaal blijft hoorbaar, totdat het rode lampje uitgaat of u door inschakelen van de snelvriesschakelaar het signaal uitschakelt. De snelvriesschakelaar kunt u uitschakelen als het rode lampje uitgaat. Aanwijzing: Nadat het apparaat in bedrijf is genomen slaan waarschuwingslampje en waarschuwingstoon alarm omdat de noodzakelijke bewaartemperatuur in de vriesruimte nog niet bereikt is. 32 In gebruik nemen en temperatuurregeling Met de temperatuurregelaar kan de gewenste bewaartemperatuur (-18°C of kouder) worden ingesteld. De volgende zaken zijn van invloed op de binnentemperatuur: ­ Omgevingstemperatuur; ­ Hoeveelheid en temperatuur van de opgeslagen levensmiddelen; ­ Vaak of lang openen van de deur. Daarom kunnen de volgende instellingen van de temperatuurregelaar slechts als aanbevelingen gezien worden die eventueel aan de diverse invloeden aangepast moeten worden. Temperatuurregelaar met behulp van een munt op de gewenste stand draaien. Het groene lichtnetcontrolelampje en het rode lampje gaan branden, het akoestische temperatuursignaal voorzover aanwezig klinkt. De in te vriezen levensmiddelen in de twee bovenste laden (1), (2) van het apparaat plaatsen. Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien. De laden (3) en (4) dienen alleen voor het bewaren van diepvriesproducten gebruikt te worden. Nadat de vereiste bewaartemperatuur bereikt is opnieuw op de snelvriesschakelaar drukken. Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht het uitdrogen van bevroren artikelen bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half) vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de diepvrieskast plaatsen en laten bevriezen. 2. Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje verdraaien of kort onder stromend water houden. Een eventueel vastgevroren ijsbakje nooit met spitse of scherpe voorwerpen losmaken. [. . . ] Oplossing Apparaat aanzetten. Apparaat werkt niet, geen enkel controlelampje brandt. Stekker zit niet in het stop- Stekker in stopcontact steken. Contact opnemen met onze service-afdeling. Groene lampje brandt niet, gele lampje brandt bij Groene lampje defect. Temperatuur is te koud ingesteld. Gele lampje brandt niet bij ingeschakelde snelvriesGele lampje defect. functie, apparaat werkt. 40 Wat te doen als . . . Storing Mogelijke oorzaken Temperatuur is niet juist ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG72

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG72 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag