Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG71

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG71. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG71 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG71 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG71 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (932 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG71 (936 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG71

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het prak-tisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een econo-mischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] This does not mean that your appliance has a fault. De deur van het apparaat en die van de kast met een hoek van ongeveer 90° openen. Plaats het ijzer opnieuw op de geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven. PR167 8mm A B Voor het rechtstellen van de kastdeur kunt u gebruik maken van de langwerpige gaten. Tenslotte dient u te controleren of de deur van het apparaat goed sluit. PR168 11 34 Afdekking (D) op geleider (B) vastklikken. Fix cover (D) on guide (B) until it clips into place. B B D D PR167/1 PR167/1 Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegan-kelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). · Voor ingebruikneming op het merk­ en type­aanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort over-eenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Electrical connection Before initial start-up, refer to the appliance rating plate to ascertain if supply voltage and current values correspond with those of the mains at the installation location. 220 to 240 volts alternating current, 50 Hertz) The rating plate is inside the appliance on the left. A correctly installed, earthed socket is required for the electrical supply. If the socket is not accessible once the appliance is built in, the electrical installation must include suitable means of isolating the appliance from the mains (e. g. After having drilled holes, fix the guide with the screws supplied. 50mm A 20 m m PR166 31 Instructions for total built-in Invriezenen en diepgevroren opslaan In uw diepvrieskast kunt u diepvriesprodukten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. · Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte ­18 °C of lager te zijn. Het vries-vermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typebordje. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen. De warmte leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik. · Bij het bewaren van kantenklare diepvriesprodukten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. · Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in de vriesruimte gelegd worden. [. . . ] In the event of damage, please contact the vendor. Refrigerant The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. · During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged. · If the refrigerant circuit should become damaged: ­ avoid open flames and sources of ignition; ­ thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated. Safety of children · Packaging (e. g. Pull out the mains plug, cut off the mains cable, break or remove spring or boltcatches, if fitted. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG71

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG71 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag