Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG403

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG403. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG403 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG403 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG403 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1438 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AG403 (1471 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG403

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De Rapido Wet & Dry mag alleen door volwassenen worden gebruikt en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Alle servicebeurten en reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend AEG-Electrolux Service Centre. Controleer of het gebruikte voltage overeenkomt met dat op het typeplaatje. [. . . ] Controleer of het gebruikte voltage overeenkomt met dat op het typeplaatje. Gebruik alleen de originele oplaadadapter die voor dit model is bedoeld. Gebruik de stofzuiger nooit voor de volgende zaken: Fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton, bloem of as. De batterij mag nooit uit elkaar worden gehaald, worden kortgesloten, in contact komen met een metalen oppervlak of worden blootgesteld aan grote hitte. Het gebruik van de stofzuiger in de bovengenoemde situaties kan schade aan het apparaat veroorzaken. Zorg er altijd voor dat de Rapido Wet & Dry uitgeschakeld is als deze in het oplaadstation wordt geplaatst. Het indicatorlampje (12a) gaat branden om aan te geven dat de Rapido Wet & Dry wordt opgeladen. Het duurt 16 tot 20 uur om de batterijen volledig op te laden voor het eerste gebruik. Als u een Rapido Wet & Dry wilt weggooien, dient u eerst de batterijen te verwijderen. NB: de Rapido Wet & Dry mag niet in het oplaadstation staan wanneer u de batterijen verwijdert. Als uw Rapido Wet & Dry niet goed of helemaal niet meer werkt, brengt u de stofzuiger naar een erkend AEGElectrolux Service Centre. Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze om gevaar te vermijden worden vervangen door AEG-Electrolux, de service-agent of een gekwalificeerd persoon. AEG-Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortkomt uit het ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat. Indien u suggesties heeft met betrekking tot verbetering van dit product of de meegeleverde gebruiksaanwijzing, neemt u dan aub contact met ons via : voor Nederland : consumenten. Wij verklaren hierbij dat deze oplaadbare stofzuiger, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voldoet aan de bepalingen in de EMC-richtlijn 89/336/EEG, de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) met wijziging 90/683/EEG en de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EEG. Alle conformiteitstests zijn uitgevoerd door een onafhankelijke testinstelling van een derde partij. [. . . ] Wij verklaren hierbij dat deze oplaadbare stofzuiger, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voldoet aan de bepalingen in de EMC-richtlijn 89/336/EEG, de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) met wijziging 90/683/EEG en de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EEG. Alle conformiteitstests zijn uitgevoerd door een onafhankelijke testinstelling van een derde partij. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG403

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG403 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag