Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG303

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG303. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AG303 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AG303 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AG303 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2997 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AG303

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het prak-tisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een econo-mischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] Verhelpen Apparaat aanzetten. Aanwijzingen voor het weggooien: · Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden. · Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden. · Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. . Transportbescherming verwijderen 26 Stekker zit niet in het stopconStekker in stopcontact steken. Apparaat werkt niet, geen conZekering controleren, eventueel Zekering is los of kapot. Storingen in het lichtnet door Uw electrovakman laten verhelStopcontact is kapot. Apparaat werkt, het groene lichtje knippert technisch probleem Klantendienst informeren. 39 Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd. · Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen. · Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. · Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik geno-men wordt. Elke temperatuurstijging vermindert de houdbaarheid van de diepvriesprodukten. 12 uur van te voren het toestel op snelfriezen, om een koudereserve in de diepvriesprodukten te scheppen. · Geen electrische verwarmingsapparaten en andere mechanische of kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooien te versnellen. · Geen ontdooisprays gebruiken, deze kunnen gevaarlijk voor de gezondheid zijn en/of stoffen bevatten die plastic aantasten. Bevroren artikelen er uitnemen, in meerdere lagen krantenpapier wik kelen en op een koele plaats leggen. Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c. q. Steek de kunststofschraper in de opening onder de vries-ruimte en plaats D068 daar een schaaltje of teiltje onder. Tip: Om het ontdooien te versnellen een pan met heet water in het apparaat zetten en de deur sluiten. Na het ontdooien de vriesruimte plus het interieur grondig schoonmaken. · Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electrici-teitsnet aangesloten zijn. Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c. q. [. . . ] Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in de vriesruimte gelegd worden. · Als u de maximale invrieskapaciteit wilt benutten, moet u 24 uur van te voren (bij kleinere hoeveelheden 4 tot 6 uur) de snelinvriesschakelaar inschakelen. De in te vriezen levensmiddelen in de korven van het apparaat plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AG303

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AG303 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag