Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AET3520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AET3520. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AET3520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AET3520 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AET3520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4222 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AET3520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt. [. . . ] Maak deze klemmen los en til het bovenste deel van het stofreservoir uit de doorzichtige afvalbak. Zet het stofreservoir weer in elkaar door het centrale filter terug te plaatsen in de afvalbak en de klemmen voor en achter weer te sluiten. Bekijk op de afbeelding waar het motorbeschermingsfilter zich bevindt. Til het bovenste plastic deksel op en trek het filter van zijn plaats. Spoel het filter onder koud water af en laat hem minstens 24 uur drogen voordat u het filter terugplaatst in de stofzuiger. Het filter moet in ieder geval schoongemaakt worden als het indicatielampje rood wordt bij gebruik van de stofzuiger op maximaal vermogen en als het mondstuk omhoog gehouden wordt. Bekijk op de afbeelding waar de grendel van het deksel van het hepa-filter zich bevindt. Druk het deksel van het filter naar beneden, ontgrendel het en verwijder het van de stofzuiger. Draai het filter in een diagonale hoek en verwijder hem van de stofzuiger. Tik de hepafilter met de voorkant naar beneden op een plat oppervlak waarop een vel papier ligt. Indien nodig kan het hepa-filter onder de kraan met koud water worden gewassen. Was het filter altijd vanaf de onderkant of gebruik schoonmaakmiddelen op het filter. Laat het hepa-filter 24 uur aan de lucht drogen om ervoor te zorgen dat deze voor gebruik helemaal droog is. Plaats het hepa-filter terug door deze in een licht diagonale hoek in de stofzuiger te plaatsen. [. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AET3520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AET3520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag