Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AEC7570C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AEC7570C. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AEC7570C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AEC7570C te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AEC7570C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1043 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AEC7570C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder de oude filter 4 Breng een nieuwe filter aan en sluit de deksel. Vervanging van filter op een niet-wasbaar HEPA-filter Noodzakelijk bij elke vijfde vervanging van de stofzak/s-bagTM 42 Om vermindering van de zuigkracht te voorkomen, dient het mondstuk voor tapijt/harde vloeren regelmatig gereinigd te worden. 44 Gebruik een schroevendraaier om de klep van het mondstuk te openen. 45 Verwijder de borstelcilinder en steunpunten en maak deze, indien nodig, schoon. [. . . ] 46 Om de wieltjes schoon te maken, haalt u deze voorzichtig uit hun ophanging. De Clario-stofzuiger mag alleen door volwassenen worden gebruikt en is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De stofzuifger is dubbel geïsoleerd en hoeft dus niet te worden geaard. De stofzuiger is voorzien van een veiligheidssysteem waardoor de klep niet kan worden gesloten zonder s-bagTM . Gebruikdemondstukkenalsvolgt: Tapijt: Gebruik het mondstuk voor tapijt/harde vloeren met de greep in positie (20). Hardevloeren: Gebruik het mondstuk voor tapijt/harde vloeren met de greep in positie (21). Houtenvloeren:Gebruik het mondstuk voor parket (alleen bepaalde modellen, 6). ) 22 Sluit het mondstuk aan op de buis (alleen voor bepaalde modellen). 25 Het powermondstuk wordt geactiveerd door de stofzuiger aan te zetten. onderhoud en reparaties moeten altijd worden uitgevoerd door bevoegd AEG-Electrolux-servicepersoneel. Het is noodzakelijk om de motor door een erkend AEG-Electrolux Service Centre te laten vervangen. Schade aan de motor door binnendringend water valt niet onder de garantie. De stofzuiger stopt automatisch als het mondstuk, de zuigbuis, de slang, de filters of de s-bagTM verstopt raken. In voorkomende gevallen dient de stekker uit het stopcontact genomen te worden en dient de stofzuiger gedurende 20 à 0 minuten af te koelen. Verwijder de verstopping en/of vervang de filters en de s-bagTM en stel de stofzuiger weer in werking. AEG-Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortkomt uit het niet-geëigend gebruik van het apparaat of uit ondeskundig gebruik van het apparaat. Als U suggesties voor de stofzuiger heeft of voor het instructieboekje, neem dan a. 40 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. [. . . ] Als U suggesties voor de stofzuiger heeft of voor het instructieboekje, neem dan a. 40 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. 41 Het is ook mogelijk om de verstopping uit de slang te verwijderen door in de slang te knijpen. Wees echter voorzichtig voor het geval de blokkering veroorzaakt wordt door glas of scherpe voorwerpen welke in de slang vast zijn geraakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AEC7570C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AEC7570C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag