Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE7355

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE7355. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AE7355 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE7355 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AE7355 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7673 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AE7355

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] V rm e ide n Sie die Aufnah m e h arte r, spitze r e Ge ge nstände , da die se Staubbe h äl r, Saugsch l te auch und M otor be sch ädige n k önne n. [. . . ] E D e lngte v de te lscoopzuigbuis k unt u inste l n e an e l e door de sch uifre ge l naar be ne de n te duw e n e n de aar buis naar be ne de n (v rlnge n) re sp. D e ste k k e r nooit m e t natte h ande n uit h e t stopcontact tre k k e n. V oordat u de stofzuiger gaat gebruik en, grote of sch erpe v oorw erpen v de voer v ij an l erw deren om besch adiging v stofcontainer en sl te v om en. D e stofcontaine r m oe t ge le gd e w orde n zodra h e t l pj rood is, bij m axim aal am e v rm oge n e n m e t de zuigm ond v de voe r. e an l · L t op: H et is norm aaldat h et rode l tj v de e ich e an stofzak v indicator aan en uit gaat tij ol dens h et gebruik . Al de stofcontaine r ge le gt is e n de stofzak v s e ol indicator is nog ste e ds aan, be te k e nt dat dat de fil rcasse tte v rstopt is. In dat ge v die nt u de te e al instructie s bij V rv e anging of re iniging v an de fil rcasse tte op te v ge n. Te 20 Z e t de stofcontaine r w e e r in de stofzuige r e n druk op de ope ningstoe ts totdat u e e n k l h oort. [. . . ] Böyl bir durum da, cih azin fiini prizden çek in v e e 20- 30 dak ik a bek l eyin. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AE7355

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AE7355 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag