Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4620. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AE4620 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4620 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AE4620 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1871 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AE4620

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ) D e n Sch l auch e inse tze n, bis die V rrie ge l m it e ung e ine m K l e inraste t (zur Fre igabe de s Sch l s die ick auch V rrie ge l drück e n). ) Ste l n Sie die Sauglistung übe r de n l e e L istungsre glr am Staubsauge r ode r die e e Saugste ue rung am Sch l griff e in. [. . . ] Al h e t aansl s uitsnoe r is be sch adigd, m oe t dit door onze se rv - afde l w orde n ice ing v rv e ange n om risico te v rm ij n. T k e e rst de ste k k e r uit h e t stopcontact v re oordat u de stofzuige r gaat re inige n of onde rh oude n. De l e Spe cial com binatie zuigm ond: ne e m de zuigm ond uit de e h oude r v acce ssoire s e n ge bruik de ze v oor oor boe k e npl e n (door de "borste l uit te v e n) of k ie re n ank " ouw e n h oe k e n (m e t h e t "k ie re n"- uite inde ) (8a). H e t ge bruik v de turbozuigm ond (al e n bij be paal an l e de m ode l n) (7) l e (19 ) Be v stig de zuigm ond aan de zuigbuis. L de zuigm ond nie t )dik an aat op één pl aats staan te rw ij de borste l l ronddraait. D e stofzak m oe t in ie de r ge v w orde n v rv al e ange n w anne e r h e t indicatie v nste r h e lm aal e e rood is. E D e stofzak h oude r v rw ij re n (21) e de T k aan h e t k arton om de stofzak uit de re inste e k h oude r te til n. d e stofzak w ordt l e autom atisch ge sl n , zodat e r ge e n stof k an ote ontsnappe n. (22) Pl e e n nie uw e stofzak door h e t k arton tot aan aats h e t e inde v de groe f op de inste e k h oude r te an duw e n (u v l e e n k l ). Nota: de stofzak m ag ge w asse n w orde n in l auw w ate r, l die ach te raf v lding droge n. [. . . ] Z ie ook de e xtra AEG- Elctrol inform atie in de aparte e ux AEG- Elctrol garatie v e ux oorw aarde n. An D e Elctrol Groe p k an op e l m om e nt producte n e ux k m odifice re n zonde r v oorafgaande k e nnisge v e n al ing s ge v g h ie rv zij de de tail in de ze h andliding ol an n s e onde rh e v aan w ij ig ziging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AE4620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AE4620 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag