Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4580. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AE4580 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE4580 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AE4580 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1745 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AE4580 (1742 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AE4580

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 5 6 7 8 8 9 9 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 18 18 20 20 Veiligheid . 31 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op · Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier. Gebruik volgens de voorschriften · De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet toegestaan. [. . . ] Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen. De condensor weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken). De droger nooit zonder condensor in werking stellen. 19 Trommel reinigen 1 3 Let op!Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen. Bedieningspaneel en ommanteling reinigen 1 Let op!Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken. Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen. Wat is er aan de hand als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als tijdens het gebruik een foutcode (E en een cijfer of letter) in de multidisplay wordt aangegeven: Schakel het apparaat uit en weer in. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de servicedienst en noem de foutcode. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Toets START / PAUZE nogmaals indrukken. 20 Storing Mogelijke oorzaak Onjuiste programma gekozen. Instelling opheffen vindt plaats zoals beschreven onder 1 en 2, het multidisplay geeft echter gedurende korte tijd "1" (in plaats van "0") aan. Als bij het gebruik van een externe condenswaterafvoer de indicatie RESERVOIR permanent moet worden uitgeschakeld. 23 Technische gegevens 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn Hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende vuldeur Hoogteverstelbaarheid Nettogewicht Vulgewicht (programma-afhankelijk) 1) Energieverbruik volgens IEC 1121 e. v. (6kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm, programma KATOEN KAST-DROOG) Toepassingsgebied Toegestane omgevingstemperatuur 85 x 60 x 60 cm 109 cm 1, 5 cm ca. 6kg 4, 2kWh Huishouden + 5°C tot + 35°C 1) Afwijkende vulgewichtindicaties in sommige landen zijn door verschillende meetmethoden bepaald. Verbruikswaarden De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze kunnen bij gebruik in het huishouden afwijken. Programma KATOEN KAST-DROOG 1) KATOEN STRIJKDROOG £ 1) 2) Vulgewicht in kg 6 6 3 Energieverbruik in kWh 4, 2 3, 3 1, 6 MENGWEEFSELS KAST-DROOG 1) met 800 tpm gecentrifugeerd 2) met 1000 tpm gecentrifugeerd 24 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie · Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging verwijderd zijn. · Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven. · De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken. · Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd. · Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen. · Let op dat de apparaatdeur niet door deuren van de woning of andere apparaatdeuren kan worden geblokkeerd. · De droger waterpas opstellen. Transportbeveiliging verwijderen 1 Let op! [. . . ] 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AE4580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AE4580 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag