Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE 4585

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE 4585. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AE 4585 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AE 4585 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AE 4585 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2280 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AE 4585 (2274 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AE 4585

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] +5 °C in de koelruimte en -18 °C in de diepvriesruimte in de regel koud genoeg. 3 Aanwijzing: Het rode waarschuwingslampje en het temperatuuralarm slaan alarm: ­ het langdurig openen van de deur; ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Alarmindicatie en alarmtoon schakelen automatisch uit als de temperatuur in de vriesruimte in het bereik van de instelling van de temperatuurregelaar komt. Het stijgen van de temperatuur in de vriesruimte kan eventueel terugevoerd worden op: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ een defect in het apparaat. 818 15 37-00/5 19 Apparaat uitschakelen Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar uitgezet worden. 0 Voor het uitschakelen van de koeling beide temperatuurregelaars op stand "·" draaien. Het betreffende netcontrolelampje gaat uit. 3 0 0 0 0 Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Apparaat uitzetten, daartoe beide temperatuurregelaars op stand "·" draaien. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. Interieur Legvlakken/roosters 0 De legvlak av glas moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruit- en groenteladen geschoven worden. Deze dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven. De roosters zijn in hoogte verstelbaar: 0 Daartoe het rooster zover naar voren trekken tot hij naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. 0 Om het rooster op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakbodems er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. 20 818 15 37-00/5 Het openen van de deur van de diepvriesruimte Als het apparaat ingeschakeld is en de deur van de diepvriesruimte gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er onderdruk in de diepvriesruimte ontstaat die de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. houdbaarheidsdatum van de diepvriesproducten. 2 Diepvriesproducten zo mogelijk naar soort apart in de laden leggen. Bij sommige modellen worden ruitertjes geleverd om op laden te steken. Om de inhoud van de diverse vakken te markeren, de ruitertjes boven de betreffende productsymbolen steken (zie hoofdstuk "Productsymbolen/Diepvrieskalender"). Daardoor heeft men een beter overzicht, staat de deur niet te lang open en wordt stroom bespaard. Het maken van ijsblokjes 0 IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen en op het diepvriesplateau of in een la plaatsen en laten bevriezen. 0 Als de ijsblokjes klaar zijn kunnen ze uit het ijsbakje gehaald worden door de schaal om te draaien of kort onder de kraan te houden. Als het ijsbakje vastgevroren zit nooit met puntige of scherpe voorwerpen losmaken. Een pollepel of iets dergelijk gebruiken. 818 15 37-00/5 23 Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender (niet bij alle modellen) · De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. · De getallen geven voor ieder soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. · Door de meegeleverde schuifjes op de laden te steken kan aangegeven worden welke levensmiddelen in welk vak opgeslagen liggen. Ontdooien De koelruimte wordt automatisch ontdooid Met het oog op energiebesparing en een zo constant mogelijke temperatuur in de koelruimte zorgt de electronika voor een op de behoefte afgestemd ontdooien. [. . . ] fax 0172 - 468 172 0172 - 468 155 0172 - 468 268 0172 - 468 255 Belangrijk!Houd bij het opgeven van een storing altijd het PNC- en S-nummer van uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en kunt u het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren. · Model naam · Productnummer (PNC) · Productienummer (S-No. ) Aan de hand van deze nummers kan onze service afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AE 4585

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AE 4585 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag