Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABB68211AF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABB68211AF. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ABB68211AF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ABB68211AF te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ABB68211AF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (419 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ABB68211AF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: – Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen – Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. [. . . ] 5 FROSTMATIC-functie De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat al wordt bewaard tegen ongewenste opwarming. U kunt de FROSTMATIC-functie voordat hij automatisch eindigt, uitschakelen door te drukken op de FROSTMATICknop. De functie wordt uitgeschakeld door een andere ingestelde temperatuur te selecteren. 7 Alarm bij hoge temperatuur Als de temperatuur in de vriezer stijgt tot een punt waarop de veilige opslag van ingevroren voedsel niet langer wordt verzekerd (bijvoorbeeld door stroomuitval) dan zal er een alarmlampje knipperen en een akoestisch alarm worden weergegeven. Wanneer de vriezer voor de eerste maal wordt ingeschakeld, zal het alarmlampje knipperen totdat de temperatuur een veilig niveau bereikt voor het bewaren van ingevroren voedsel. Het alarmlampje zal blijven knipperen totdat de vereiste temperatuur weer is bereikt. 6 Alarm bij open deur Als de deur ongeveer 80 seconden heeft opengestaan klinkt er een geluidsalarm. Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. U kunt altijd de terugzetschakelaar van het alarm indrukken om het geluidsalarm uit te schakelen. Wanneer het invriesproces is voltooid, de vereiste temperatuur weer instellen (zie "FROSTMATIC functie"). 1 Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren. Activeer om vers voedsel in te vriezen de functie FROSTMATIC en leg het in te vriezen voedsel in het vriesvak. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit. 2 Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2 uur te laten werken met de FROSTMATIC functie ingeschakeld. Com In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). 4 Het maken van ijsblokjes Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen 1. 3 Ontdooien Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze 4. 5 Koude accumulators De vriezer is uitgerust met minstens een koude accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van een stroomonderbreking of stroomuitval. Dit moet in het voorste gedeelte bovenop het bevroren voedsel worden geplaatst. 1 Normale bedrijfsgeluiden: De volgende geluiden zijn normaal tijdens de werking: • Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. € Een zoemend en kloppend geluid van de compressor als het koelmiddel wordt rondgepompt. [. . . ] De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien • De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. 1 Technische gegevens In hoogte Breedte Diepte Maximale bewaartijd bij stroomuitval Spanning Frequentie mm mm mm Uur Volt Hz 815 596 550 21 230 - 240 50 De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ABB68211AF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ABB68211AF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag