Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6118N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6118N. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AAM6118N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6118N te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AAM6118N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten. Dit symbool leidt uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Het gele lampje gaat uit. F Ingebruikname De stekker in het stopcontact doen. Het rode alarmlampje laat u knipperend weten, dat de gewenste opslagtemperatuur nog niet bereikt is. + Wacht met het opslaan van diepvriesproducten totdat in de vriesruimte een temperatuur van -18°C bereikt is en dus het rode alarmlampje niet meer brandt. Koude-accu In één van de laden van de vriesruimte bevindt zich een koude-accu. Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengt de koude-accu de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meerdere uren. De koude-accu kan dit echter alleen optimaal doen als hij in de bovenste lade vooraan boven op de diepvriesartikelen gelegd wordt. De koude-accu kan tijdelijk ook als koelelement voor koeltassen gebruikt worden. 62 Temperatuur instellen Op de toets "+" of de toets "-" drukken. De temperatuurindicatie schakelt om en duidt knipperend de, op dat moment ingestelde SOLL-temperatuur aan. Voor het kiezen van hogere temperaturen op de toets "+" drukken. Voor het instellen van lagere temperaturen op de toets "-" drukken. De temperatuurindicatie geeft onmiddellijk de gewijzigde instelling aan. Opmerking: In de voedingswetenschap wordt een opslagtemperatuur van -18°C als voldoende koud beschouwd. Wanneer, na het instellen van de temperatuur de toets niet weer ingedrukt wordt, dan schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) om en toont opnieuw de, op dat moment in de vriesruimte heersende, IST-temperatuur aan. Voor het invriezen van hoeveelheden tot 3 kg hoeft u de FROSTMATICfunctie niet in te schakelen. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. Het apparaat schakelt de FROSTMATIC-functie na 48 uur automatisch uit. U kunt de FROSTMATIC-functie ook handmatig beëindigen door opnieuw op de Frostmatic-toets te drukken. De in te vriezen levens-middelen in de twee bovenste laden (1), (2) van het apparaat plaatsen. Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien. De laden (3), (4) dienen alleen voor het bewaren van diepvriesproducten gebruikt te worden. De onderste lade heeft een dichte bodem en dient om een deel van het dooiwater op te vangen als u de diepvrieskast ontdooit. U kunt de 2 middelste laden (2), (3) verwijderen, zo heeft u de gehele netto inhoud van de vriezer ter beschikking. Nadat de vereiste bewaartemperatuur bereikt is opnieuw op de FROSTMATIC-toets drukken. Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. [. . . ] Deur slechts zo lang open laten als nodig is. Het apparaat is niet ingeschakeld Het apparaat werkt niet: De stekker zit niet of niet het groene lampje van de goed in het stopcontact. netspanning en het lampje De zekering is doorgeslavan de temperatuur-indi- gen of defect. struimte is niet voldoende, In de laatste 24 uur zijn rode lampje brandt, akoegrotere hoeveelheden stisch temperatuursisignaal warme levensmiddelen klinkt opgeslagen. Het apparaat staat naast een warmtebron. FROSTMATIC gebruiken Zie hoofdstuk "Opstelplaats". Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een Föhn® verwarmen (niet heter dan ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AAM6118N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AAM6118N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag