Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6117

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6117. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AAM6117 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6117 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AAM6117 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AAM6117 (1735 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AAM6117

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de stofzuiger nooit voor de volgende zaken: Fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton, bloem of as. Het gebruik van de stofzuiger in de bovengenoemde situaties kan schade aan de motor veroorzaken. Als de stekkerdraad beschadigd is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om een ongeluk te voorkomen. Verwijder de stekker uit het stopcontact voor reiniging of onderhoud aan het apparaat. [. . . ] Stopcontact voor het gebruik van elektrisch aangedreven hulpstukken* 16. Bevestig de verlengingsbuizen* of de telescopische zuigbuis* aan de slanggreep met mondstuk voor harde vloeren door deze op elkaar te drukken en te draaien. (Bij sommige modellen is het nodig om te draaien en te trekken om de delen uit elkaar te halen, bij andere moet u de vergrendeling indrukken om de delen uit elkaar te halen. U kunt de zuigkracht ook regelen door de ventilatieopening op de slanggreep te openen of te sluiten. Textiel op meubels/beklede trappen in horizontale modus: gebruik het textielturbomondstuk met de voorkant van het mondstuk omlaag (35). Textiel op meubels/beklede trappen in verticale modus: gebruik het textielturbomondstuk met de voorkant van het mondstuk omhoog (36). 33 34 Losse vloerkleden , gordijnen , lichtgewicht stoffen: Verminder de zuigkracht (37). Gebruik voor losse vloerkleden het mondstuk voor harde vloeren en voor gordijnen, kussens, enz. Het mechanische s-bag®-indicatievenster wordt langzaam rood als de stofzuigerzak zich vult en is helemaal rood als deze vol is. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het kwetsbare filteroppervlak niet aan. Herhaal deze reinigingsprocedure vier keer en laat de filter vervolgens aan de lucht drogen. U kunt de blaasuitgang gebruiken om vochtige schoenen te drogen of als bladblazer. Voorzorgsmaatregelen: gebruik het turbomondstuk alleen op vloerkleden met een pooldikte van minder dan 15 mm. Let op dat u het tapijt niet beschadigt door het mondstuk lang op één plaats te houden terwijl de borstel ronddraait. Beweeg het mondstuk niet over netsnoeren en zet de stofzuiger meteen na gebruik weer uit. Opmerking: u kunt de zuigkracht ook regelen door de ventilatieopening op het turbomondstuk te openen of te sluiten. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle in de borstel verwarde draadjes door deze met een schaar weg te knippen. Zuig de resterende draadjes op met behulp van het mondstuk voor kieren van de stofzuiger. [. . . ] Zuig de resterende draadjes op met behulp van het mondstuk voor kieren van de stofzuiger. Problemen oplossen Stofzuiger doet het niet De motor moet door een erkend AEG-Electrolux Service Centre worden vervangen. Schade aan de motor veroorzaakt door binnendringend water valt niet onder de garantie. Ter voorkoming van verstoppingen en het handhaven van zuigefficiëntie moet u de vloermondstukken regelmatig reinigen met het slangstuk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AAM6117

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AAM6117 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag