Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6116

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6116. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AAM6116 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6116 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AAM6116 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1603 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AAM6116 (1604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AAM6116

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt om letsel te voorkomen. [. . . ] Druk nogmaals op functietoets A om het niveau van de waterontharder met één stap te verhogen. Andere soorten zout die niet geschikt zijn voor afwasmachines kunnen schade toebrengen aan de waterontharder. Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start om roest te voorkomen. Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Als u de waterontharder op niveau 1 instelt, gaat het indicatielampje voor zout uit. Glansmiddel zorgt ervoor dat serviesgoed vrij van vlekken is en streeploos opdroogt. Glansmiddel wordt tijdens de laatste keer spoelen automatisch gedoseerd. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tijdens het wassen. U kunt de dosering instellen tussen niveau 1 - 6 ( 1 - 6 ml spoelmiddel). Kijk naar de afwasresultaten om de glansmiddeldosering aan te passen ("Wat te doen als. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines. De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid serviesgoed kunnen deze waarden veranderen. Volg deze stappen om een afwasprogramma in te stellen en te starten: 1. ­ Het fasecontrolelampje voor het afwasprogramma begint te knipperen. Druk op functietoetsen B en C en houd ze ingedrukt totdat alle programmalampjes aan gaan. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel voordat u een nieuw afwasprogramma instelt. Een afwasprogramma instellen en starten met uitgestelde start Druk op de toets uitgestelde start totdat op het display de juiste duur van de uitgestelde start van het afwasprogramma verschijnt. Open de deur niet tijdens het aftellen om te voorkomen dat het aftellen wordt onderbroken. Als u de deur weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking. Druk op functietoetsen B en C en houd ze ingedrukt totdat alle programmalampjes aan gaan. ­ Als u een uitgestelde start annuleert, moet u ook het afwasprogramma annuleren. U kunt ook het afwasprogramma selecteren en de uitgestelde start instellen met de deur gesloten. [. . . ] De slang moet zich lager dan 75 cm boven de vloer van de afwasmachine bevinden om incorrecte werking van het apparaat te voorkomen. Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang op een sifon onder de gootsteen aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang veroorzaken De fabrikant is niet verantwoordelijk, als u deze veiligheidsmaatregelen niet opvolgt. Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw lokale stroomleverancier. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AAM6116

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AAM6116 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag