Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6107. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AAM6107 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6107 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AAM6107 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1616 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AAM6107

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het Rode controlelampje: licht op wanneer de temperatuur in de vriezer te hoog is. Super Freeze knop: het schakelt de Super Freeze functie bij het invriezen van een grotere hoeveelheid van verse levensmiddelen in en uit en schakelt ook de fluitende alarmtoon uit. Wacht ten minste 2 uren voordat u de stekker naar het stopcontact stekt, op deze manier kunt u garanderen dat de koelcircuit volledig bedrijfsklaar is. Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een warmte afgevend apparaat. [. . . ] Het apparaat moet op een plaats staan waarvan de omgeving-stemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is. Zet de vrieskast naar een waterpas, vast oppervlak, waar alle vier voeten de bodem bereiken. Voor een optimale werking en voor om beschadigingen bij openen van het deksel te vermijden, laat vooraan en achteraan een spleet van tenminste 5 cm. Vooraleer u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of de spanning overeenkomt met de onder "Spanning" aangegeven spanning in "Technische gegevens". Trek de stekker nooit aan het snoer en trek het apparaat zeker niet aan het snoer. De vervanging van het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat het achterste deel van het apparaat het snoer niet drukt of beschadigt. Elektrische reparaties in verband met de installatie van dit apparaat mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd. Het apparaat moet worden aangesloten aan een stopcontact met randaarde In gebruik nemen Vóór in gebruik nemen maak het apparaat binnen schoon. Ook het rode controlelampje licht op en de alarmtoon fluit, omdat de temperatuur binnen de vrieskast te hoog is voor de levensmiddelen. Het rode controlelampje wordt normaal gezien binnen enkele uren inactief Leg de levensmiddelen naar de vrieskast alleen als het rode controlelampje al inactief is. Laat het warm eten altijd naar kamertemperatuur afkoelen voor u ze naar het apparaat legt. Verdeel de levensmiddelen naar kleinere porties, op deze manier wordt het invriezen sneller en u moet alleen een kleinere portie laten ontdooien die u zeker zal verteren. Leg de in te vriezen levensmiddelen naast de wanden van het apparaat, zodat ze andere al ingevroren levensmiddelen niet aanraakt. Voor het verwijderen van rijp of ijs nooit een mes of andere scherpe voorwerpen gebruiken. De ingevroren levensmiddelen kunt u overal binnen het apparaat bewaren, ze moeten echter zeker tenminste 5 mm onder de bovenste rand liggen. Indien het invriezen te langzaam loopt dan wordt de kwaliteit van de ingevroren levensmiddelen slechter. De hoeveelheid van levensmiddelen (kg) die binnen 24 uren mag worden ingevroren, is in de "Technische gegevens", bij "Invriesvermogen" vermeld. Het alarmsignaal is hoorbaar en het rode controlelampje ( ) symbool is zichtbaar Is het deksel volledig gesloten?Is er genoeg plaats om het apparaat heen zodat de lucht kan circuleren?De temperatuur is te hoog Hebt u niet te veel verse levensmiddelen naar de vrieskast gelegd?Het deksel kan niet volledig worden gesloten Is er niet te veel rijp of een pak levensmiddelen die het sluiten verhinderen? [. . . ] De temperatuur is te hoog Hebt u niet te veel verse levensmiddelen naar de vrieskast gelegd?Het deksel kan niet volledig worden gesloten Is er niet te veel rijp of een pak levensmiddelen die het sluiten verhinderen?Het deksel kan moeilijk worden geopend Is de verdichting niet vervuild of plakkerig?Voor opslagtijden van ingevroren levensmiddelen zie het tabel onderaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AAM6107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AAM6107 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag