Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6106FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6106FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AAM6106FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM6106FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AAM6106FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1826 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AAM6106FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] l t op dat k inde re n nie t oor e igh e m e t h e t apparaat spe ln. [. . . ] H e t ge bruik v de stofzuige r in de bov nge noe m de an e situatie s k an sch ade aan de m otor v roorzak e n. H aal e de de ste k k e r uit h e t stopcontact v oordat u h e t apparaat gaat re inige n of onde rh oude n. Sch ak e l stofzuige r uit door nogm aal de s op de k nop te druk k e n. Z org e rv dat e an te oor u h e t tapij nie t be sch adigt door h e t m ondstuk op t één pl te ze tte n te rw ij de borste l aats l ronddraait. AEG- Elctrol w ij al v rantw oorde lk h e id af v e ux st l e e ij oor e v ntue l sch ade die v e e oortk om t uit h e t onde sk undig of one ige nlk ge bruik v h e t apparaat. EM C- rich tln 2004/ ij 108/ EG H e t sym bool op h e t product of op de v rpak k ing e w ij e rop dat dit product nie t al h uish oudafv m ag st s al w orde n be h ande l H e t m oe t e ch te r naar e e n pl d. aats w orde n ge brach t w aar e lk trisch e e n e lk tronisch e e e apparatuur w ordt ge re cycld. Al u e rv zorgt dat e s oor dit product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, e de v oork om t u m oge lk v m e ns e n m il u ne gatie v ij oor ie e ge v ge n die zich zoude n k unne n v ol oordoe n in ge v al v v rk e e rde afv be h ande l V m e e r de tail in an e al ing. [. . . ] Al u e rv zorgt dat e s oor dit product op de corre cte m anie r w ordt v rw ij rd, e de v oork om t u m oge lk v m e ns e n m il u ne gatie v ij oor ie e ge v ge n die zich zoude n k unne n v ol oordoe n in ge v al v v rk e e rde afv be h ande l V m e e r de tail in an e al ing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AAM6106FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AAM6106FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag