Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM 6114

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM 6114. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AAM 6114 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAM 6114 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AAM 6114 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1826 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AAM 6114

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. [. . . ] Zorg ervoor dat de zijkanten en de sokkel van het apparaat niet afgedekt of afgeslóten worden. 98 Apparaat uitlijnen Het apparaat dient horizontaal en stevig te staan. Oneffenheden in de bodem gelijk maken. Electrische aansluiting Voor de electrische aansluiting is een óvereenkomstig de voorschriften geïnstalleerd, randgeaard stopcontact vereist. De electrische beveiliging dient minstens 10 Ampère te bedragen. Als men na plaatsing van het apparaat niet meer bij het stopcontact kan komen, di ent men met de electrische installatie zodanig aan te passen dat het apparaat van het lichtnet afgesloten kan worden (bijv. zekering, LS-schakelaar, foutstroom-veiligheidsschakelaar of iets dergelijks met een contactopeningswijdte van minimaal 3 mm). Voor ingebruikneming op het merk- en type-aanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het merk- en type-aanduidingsplaatje bevindt zich aan de binnenkant van de deksel. Beschrijving apparaat Bedieningspaneel Afb. 1 1 Temperatuurregelaar en lichtnetcontrolelampje (groen) 2 FROSTMATIC toets voor snel invriezen en FROSTMATIC lampje (geel) 3 WAARSCHUWING UIT toets (voor het uitschakelen van de alarmtoon) en waarschuwingslampje (rood) 4 Digitale temperatuuraanwijzing 99 Beschrijving apparaat Digitale temperatuuraanwijzing (niet bij alle modellen) Afb. 2 Leder model heeft een digitaal temperatuurdisplay in de handgreep van het deksel geintegreerd. In de loop van normale werking toont dit de temperatuur van de bevroren producten in °C. Er zijn echter volgende uitzonderingen mogelijk: - In het geval van SNELLE INVRIEZING werking is eveneens het teken , , SP" op het display te zien. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Tot het uitzetten van het toestel draai de temperatuurregelknop tegen de richting van de wijzers van de klok in zone , , off" tot stoot. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deksel daarna open laten om geurvorrriing te vermijden. 1 ) niet bij alle modellen 103 Invriezen Maximale belading / stapelgrens Afb. 10 Om grotere hoeveelheden of veel plaats innemende diepvriesproducten op te slaan kunnen alle mandjes eruit genomen worden. Ook bij deze belading is het bedrijfszeker functioneren van het apparaat gegarandeerd. De diepvriesproducten echter niet hoger stapelen dan tot aan de onderkant van het plastic afdekrooster. Invriezen Aanbevolen: Voor het invriezen van verse levensmiddelen het kleine invriesgedeelte rechts van de scheidingswand gebruiken (zie ook Hoofdstuk "Interieur/Scheidingswand"). Zo kunnen verse levensmiddelen van reeds ingevroren producten gescheiden worden. Let er steeds op dat bevroren producten niet ontdooien door aanraking met verse producten. Indien het invriesgedeelte te klein is kan een deel van de producten ook in de grote opslagruimte links van de scheidingswand ingevroren worden. · Voor het invriezen van levensmiddelen moet de temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn. · Let op het vriesvermogen op het merk- en type-aanduidingsplaatje. [. . . ] Zich voor reparaties tot de handelaar of onze klantendienst wenden. 109 Storing Mogelijke oorzaken De stekker zit niet in het stopcontact. Hulp Stekker in stopcontact steken. Apparaat werkt niet, groene lichtnetcontrolelampje is donker. Stroomtoevoer is onderbroken: stroomstoring in Storingen in het lichtnet door Uw electrovakman het lichtnet, zekering, laten verhelpen. Er is een te grote hoeve-elheid warme producten in het apparaat gelegd. Draai de knop uit zone , , off" in de richting van de wijzers van de klok. Deksel niet langer dan nodig is open laten. Een waarschuwingstoon klinkt, de rode lamp blinkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AAM 6114

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AAM 6114 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag