Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAC6720

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAC6720. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AAC6720 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAC6720 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AAC6720 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (51515 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX AAC6720 (51488 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AAC6720

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de stofzuiger is voorzien van een veiligheidsmechanisme , waardoordeklepnietkan wordengeslotenzondersbag. Bovengenoemdevoorwerpenenvloeistoffenkunnen schade aan de motor veroorzaken. (SeealsoReplacementoffilter) 13 Open the back lid on the machine and check that the exhaust filter* is in place. [. . . ] Zum Ausschalten des Staubsaugers Leistungsregler in die entgegengesetzte Richtung in die Stellung "Aus" schieben. 15 Bevestig de verlengingsbuizen* of de telescopische buis* aan de slanggreep en het mondstuk door deze op elkaar te drukken en te draaien. ) 16 Trek het elektrische snoer uit en steek de stekker in het stopcontact. U kunt de zuigkracht vergroten door de regelaar door te schuiven naar Max. Zet de stofzuiger uit door de regelaar in tegengestelde richting naar Off te schuiven. 18b* U kunt de zuigkracht ook instellen met de regelaar op de slanggreep. Gebruikdemondstukkenalsvolgt: Tapijt: gebruik het combinatiemondstuk met de handgreepinpositie(20). 38 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. 40 Het is ook mogelijk om de verstopping uit de slang te verwijderendoorindeslangteknijpen. Weesechter voorzichtig als de kans bestaat dat de verstopping wordtveroorzaaktdoorglasofnaaldenindeslang. Opmerking: de garantie is niet van toepassing indien schade aan de slang is ontstaan a. Eriswaterindestofzuigergekomen Het is noodzakelijk om de motor door een erkend AEGElectrolux Service Centre te laten vervangen. Electroluxwijstalleverantwoordelijkheidafvoor eventuele schade die voortkomt uit het ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat. 15 Uzatma borularini* veya teleskopik boruyu* ayni anda hem ittirerek hem de çevirerek hortum sapina ve uca takin. [. . . ] Electroluxwijstalleverantwoordelijkheidafvoor eventuele schade die voortkomt uit het ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat. 15 Uzatma borularini* veya teleskopik boruyu* ayni anda hem ittirerek hem de çevirerek hortum sapina ve uca takin. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AAC6720

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AAC6720 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag