Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A85230GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A85230GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A85230GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A85230GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A85230GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (285 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A85230GT (174 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A85230GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] A 85230 GT A 85310 GT Manuale D'uso Gebruiksaanwijzing PERFEKT IN FORM UND FUNKTION IT Indice Dati tecnici . . 8 Dati tecnici Modello Volume (lordo) Volume (netto) Altezza Larghezza Profondità Peso Consumo energetico/24h Capacità di surgelamento Periodo di conservazione Potenza nominali Voltaggio Classe climatica Litri Litri Cm Cm Cm Kg kWh/24h kg/24h Ore Watt Volts C265 A 85230 GT 264 257 87, 6 132, 5 66, 5 63 0, 484 30, 5 55 120 230 SN-T C335 A 85310 GT 335 327 87, 6 160 66, 5 69 0, 553 31, 5 58 140 230 SN-T 2 IT Nel manuale d'uso si usano i seguenti simboli: Informazioni importanti concernenti la Vostra sicurezza personale ed informazioni per evitare guasti nell'apparecchio Informazioni generali e suggerimenti utili Informazioni sulla protezione ambiente Smaltimento Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente si eviteranno potenziali conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Il simbolo sul prodotto indica che questo prodotto non puo essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere portato in un adatto punto di raccolta per il riciclaggio di attrezzature elettriche ed elettroniche. Per maggiori informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio locale della propria citta, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove e stato acquistato l'elettrodomestico. 3 IT Informazioni di sicurezza Prima di installare ed usare l'apparecchiatura legger attentamente questo libro d'istruzioni per l'utente. [. . . ] Vedere sotto Il tappo di drenaggio dell'acqua non e posizionato correttamente?Se il coperchio non si chiude completamente C'e troppo ghiaggio oppure c'e un oggetto che impedisce di chiudere il coperchio?Il coperchio si apre con difficolta La guarnizione del coperchio e sporca o appiccicosa?Se si ha ancora bisogno di aiuto contattare il servizio locale di assistenza. In caso di caduta di tensione o guasti Non aprire il coperchio. Se manca l'alimentazione elettrica per un periodo di tempo superiore ai valori indicati nel capitolo "dati tecnici" sotto la voce "periodo di conservazione", il cibo scongelato deve essere consumato in fretta o cucinato immediatamente e poi risurgelato (previo raffreddamento). Cosa fare se. . . Prima provare le soluzioni suggerite qui per evitare i costi di un'inutile chiamata al servizio di assistenza. Il freezer non funziona Il cavo di alimentazione alla rete elettrica e scollegato?L'allarme rimane udibile e/o la luce rossa/simbolo ( ) e acceso Il coperchio non si chiude completamente?Il controllo della temperatura e impostato correttamente per le condizioni dell'ambiente circostante?La luce interna non funziona Il cavo di alimentazione alla rete elettrica e scollegato?La lampadina e allentata all'interno della presa o si e fulminata?Il motore sembra emettere troppo rumore Il coperchio non si chiude completamente?La temperatura della camera e piu calda del normale? Servizio di riparazione In caso di guasti o cadute di tensione il freezer deve essere riparato da un centro assistenza autorizzato Electrolux. In ogni circostanza non si deve mai tentare di riparare l'elettrodomestico da soli. Klimaatklassen SN N ST T Temperatuurgrenzen buiten vanaf +10°C t/m +32°C vanaf +16°C t/m +32°C vanaf +18°C t/m +38°C vanaf +18°C t/m +43°C Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: 73/23/EEG van 19. 02. 1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG van 03. 05. 1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn 8 NL Inhoud Technische gegevens . . 14 Technische gegevens Modell Bruto-inhoud Nuttige inhoud Hoogte Breedte Diepte Gewicht Energiverbruik/24 uur Invriesvermogen Bewaartijd bij stroomuitval Aansluitwaarde Spanning Klimaklasse l l cm cm cm kg kWh/24 uur kg/24 uur uur W V C 265 A 85230 GT 264 257 87, 6 132, 5 66, 5 63 0, 484 30, 5 55 120 230 SN-T C 335 A 85310 GT 335 327 87, 6 160 66, 5 69 0, 553 31, 5 58 140 230 SN-T 9 NL De volgende symbolen komen voor in de gebruiksaanwijzing: Nuttige informatie om personenschaden en eventuele beschadigingen van het apparaat te voorkomen. Algemene en nuttige informatie. Informatie in verband met milieubeheer. Behandeling van afval Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het symbool op het product wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 10 NL Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid Vooraleer u het apparaat installeert en begint om te gebruiken, leest u deze handleiding aandachtig, omdat ze belangrijke veiligheidsinstructies, voorstellen, informaties en ideeën bevat. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar uw volle tevredenheid werken. Lees deze aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Dit apparaat is alleen bedoeld voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen, invriezen van levensmiddelen en voor het maken van ijsblokjes. [. . . ] We raden aan, om deze levensmiddelen in een geisoleerde plastiek zakje naar huis te brengen. Vergeet niet dat de al volledig of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen niet mogen opnieuw te worden ingevroren. Gekookte voedsel die uit ingevroren levensmiddelen zijn gemaakt, mogen worden ingevroren. Als de vrieskast niet in gebruik is Trek de stekker uit het stopcontact. De deur een beetje open laten. In het geval van een stroomuitval Open het deksel nooit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A85230GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A85230GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag