Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A85200GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A85200GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A85200GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A85200GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A85200GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (325 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A85200GT (174 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A85200GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] De warmte wordt door een speciaal koelsysteem (buitenkant-condensor) veroorzaakt en voorkomt condenswater en daarmee roestvorming op de zijkanten. De warmte wordt door een speciaal koelsysteem (buitenkant- condensor) veroorzaakt en voorkomt condenswater en daarmee roestvorming op de zijkanten. Om goed te kunnen functioneren heeft het apparaat een goede been ontluchting nodig. Zorg ervoor dat de zijkanten en de sokkel van het apparaat niet afgedekt of afgeslóten worden. Apparaat uitlijnen Het apparaat dient horizontaal en stevig te staan. Oneffenheden in de bodem gelijk maken. Electrische aansluiting Voor de electrische aansluiting is een óvereenkomstig de voorschriften geïnstalleerd, randgeaard stopcontact vereist. De electrische beveiliging dient minstens 10 Ampère te bedragen. Als men na plaatsing van het apparaat niet meer bij het stopcontact kan komen, di ent men met de electrische installatie zodanig aan te passen dat het apparaat van het lichtnet afgesloten kan worden (bijv. zekering, LSschakelaar, foutstroom-veiligheidsschakelaar of iets dergelijks met een contactopeningswijdte van minimaal 3 mm). Voor ingebruikneming op het merk- en type-aanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het waarschuwingssignaal gaat af: bij de installatie, totdat de vriezer de juiste temperatuur heeft bereikt voor het invriezen van goederen. Plaats de in te vriezen verse levensmiddelen aan de koude zijde van de vriezer, ver van de al ingevroren goederen. Zie ook 'nuttige tips' Invries capaciteit De invries capaciteit is aangegeven op het gegevensoverzicht aan de achterzijde van de vriezer. (kg/24 uur) Plaats niet meer in te vriezen goederen in de vriezer omdat de invriestijd dan langer is. De aangegeven invries capaciteit geldt alleen voor het af en toe invriezen van levensmiddelen. Als u iedere dag grotere hoeveelheden invriest, kan de capaciteit verlaagd worden tot een derde. Plaatsen van de mand in de vriezer De mand helpt met het sneller invriezen en beschermt de luchtgaten van de deksel. De houders kunnen worden vastgemaakt, zoals aangegeven in de afbeelding. Hou niet te veel afstand tussen de rechterkant van de mand en het koelsysteem van de vriezer. Hou niet te veel afstand tussen de rechterkant van de mand en het koelsysteem van de vriezer. De manden zijn bedoeld voor het opslaan van reeds diepgevroren produkten. De draaggrepen kunnen op twee manieren bevestigd worden, zie tekening. De manden op de bodem van de diepvriezer plaatsen of aan de rand van de vriezer ophangen. 72 Rol van de drukvereffeningsklep De in uw toestel ingebouwde drukvereffeningsklep verricht automatisch het opheffen van het drukverschil dat het openen van het deksel bemoeilijkt onderscheidenlijk onmogelijk maakt. hoorbaar ingevolge van de door de ventilatieopening (aan de achterwand van de diepvrieskist) instromende lucht. Wegens de zekere werking beide openingen van de klep open houden en niet toedekken! Nuttige tips Tekens dat de vriezer normaal werkt Er kan een licht bubbelend geluid komen wanneer er koelvloeistof in het verdampingssysteem stroomt. [. . . ] Zet de temperatuurregelaar kouder. Het groene en het rode lampje staan aan. Het groene lampje staat aan, maar het rode niet. De temperatuurregelaar staat te koud. Druk op de knop om het programma uit te zetten Zet de temperatuurregelaar warmer. Als u het probleem hiermee niet kunt verhelpen, breng de vriezer naar een reparatiedienst welke op in de lijst op uw garantiepapier staat. Probeer de vriezer niet zelf te repareren, omdat het persoonlijke schade en schade tot het apparaat kan toebrengen. Het vermindert ook de kans op roest aan de buitenkant. 75 In geval van een stroomonderbreking of als de vriezer niet werkt. Een stroomonderbreking heeft geen gevaarlijke invloed op de bevroren levensmiddelen, als het niet langer is dan de tijd die nodig is om de opgeslagen goederen te ontdooien en als de deksel gedurende deze tijd niet geopend wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A85200GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A85200GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag