Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80300GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80300GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A80300GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80300GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A80300GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (174 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A80300GT (551 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A80300GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar geen met vloeistoffen gevulde glazen vaten in de vrieskast, omdat deze kunnen uiteenbarsten. Voordat u het apparaat gaat reinigen of repareren, dient u het altijd spanningloos te maken of de stekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik geen ander elektrisch apparaat binnen het apparaat zelf (bijv. [. . . ] Druk opnieuw naar de (D) knop, tot het passende symbool ( ) op de display begint te flikkeren. Druk op de (E) knop binnen enkele seconden, om de Eco Mode functie te bevestigen. Het ( ) symbool flikkert niet meer en er is een alarmsignaal hoorbaar. Deze functie kan altijd worden uitgeschakeld, indien u de temperatuur met de (B) knop wijzigt, en de keuze tenslotte met de (E) knop goedkeurt. 5 NL Child Lock functie Met deze functie kan u verhinderen dat de kinderen met de knoppen op het bedieningspaneel spelen. Druk opnieuw naar de (D) knop, tot het passende symbool ( ) op de display begint te flikkeren. Drukt u op de (E) knop binnen enkele seconden, om de Child Lock functie te bevestigen. Het ( ) symbool flikkert niet meer en er is een alarmsignaal hoorbaar. Deze functie kunt u altijd uitschakelen, indien u de (D) knop drukt, tot het passende symbool ( ) op de display begint om te flikkeren, dan bevestig het uitschakelen van de functie met de (E) knop. Veiligheidsgrendel Steek de sleutel in het slot, druk en draai. Verwijder de sleutel vooraleer u een oud apparaat naar andere afvallen gooit. Het deksel openen en sluiten Daar het deksel van een afdichting is voorzien, kan het na sluiten niet makkelijk worden geopend. Trek het handvat nooit met geweld. Alarmsignaal Indien de temperatuur van de vrieskast te hoog is, dan wordt een alarmsignaal hoorbaar, en het ( ) symbool en de temperatuur beginnen flikkeren op de display. Als de normale omstandigheden weer terugkeren, flikkert alleen de temperatuur van de vrieskast. De hoogste temperatuur van de vrieskast wordt in het geheugen van het apparaat bewaard Druk op de knop (E) om het alarmsignaal uit te schakelen. Daarna ziet men weer de temperatuur binnen de vrieskast op de display. Het ( ) symbool blijft op de display tot de temperatuur lager wordt dan de op de thermostaat ingestelde temperatuur. Mogelijke redenen van een alarmsituatie: U hebt te veel levensmiddelen ingelegd. Zie "Problemen oplossen". Reiniging en onderhoud Ontdooien Als de dikte van het ijs 10-15 mm bereikt, moet het apparaat worden ontdooid. Het is nuttig om het apparaat te ontdooien als er weinig of geen levensmiddelen erin liggen. Neem de ingevroren levensmiddelen uit de vrieskast, pak ze in papier en bewaar ze in een koele ruimte. [. . . ] We raden aan, om deze levensmiddelen in een geisoleerde plastiek zakje naar huis te brengen. Vergeet niet dat de al volledig of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen niet mogen opnieuw te worden ingevroren. Gekookte voedsel die uit ingevroren levensmiddelen zijn gemaakt, mogen worden ingevroren. Service en reparatie Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door een goedgekeurde Electrolux Service. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A80300GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A80300GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag