Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80230GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80230GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A80230GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80230GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A80230GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2447 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A80230GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] De deur lange tijd heeft opengestaan · Er warm voedsel in het vak geplaatst is Verschillen tot 5 °C in het vak zijn normaal. Tijdens de normale werking wordt de maximale binnentemperatuur in het vak aangegeven op het display. Elke keuze moet bevestigd worden door de bevestigingstoets in te drukken. Als de keuze na enkele seconden niet bevestigd is, wordt het menu op het display gesloten en wordt de normale toestand weergegeven. De volgende functies worden aangegeven: Alarm hoge temperatuur Functie Kinderslot Ecomodusfunctie Frostmaticfunctie Drinks Chill functie Een stijging van de temperatuur in een vak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen) wordt aangegeven door: · Gaat het geluidssignaal uit · De temperatuurwaarde blijft knipperen Wanneer u op de bevestigingstoets drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de gedurende enkele seconden. Hoogste in het vak bereikte temperatuur op het display Daarna wordt de normale werking weer aangegeven met de temperatuur van het gekozen vak. De functie Kinderslot wordt ingeschakeld door op de functietoets te drukken (meerdere keren indien nodig) tot het bijbehorende pictogram verschijnt . U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op de bevestigingstoets te drukken. Zolang deze functie is ingeschakeld kan er geen enkele handeling verricht worden met behulp van de toetsen. De Ecomodusfunctie wordt geactiveerd door op de functietoets te drukken (meerdere keren, indien nodig) tot het bijbehorende pictogram verschijnt (of door de temperatuur in te stellen op -18 °C). U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op de bevestigingstoets te drukken. In deze omstandigheden wordt de gekozen temperatuur automatisch ingesteld (-18 °C), in de beste omstandigheden om voedsel te bewaren. Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door de ingestelde temperatuur in het vak te veranderen. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje 3) Problemen oplossen Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren. Het openen en sluiten van het deksel Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnenkant wordt gevormd). Het apparaat is uitgerust met een Anti-rijpsysteem (aan de achterkant in de vriezer kunt u een klep zien zitten), dit systeem vermindert de vorming van rijp in de vriezer met wel 80 procent. Dat betekent voor u dat u de kist 5 jaar lang niet hoeft te ontdooien. Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer (X) of plaats ze in de vriezer (Y). [. . . ] Rangschik de verpakkingen op de juiste wijze, zie de sticker in het apparaat. Het is te warm in de vrie- De temperatuur is niet goed in- Stel een lagere temperatuur in. Het deksel sluit niet strak af of is Controleer of het deksel goed sluit niet op de juiste manier geslo- en dat de pakkingen onbeschaten. Het apparaat was voor het vrie- Laat het apparaat lang genoeg zen niet voldoende voorgekoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A80230GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A80230GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag