Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80220GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80220GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A80220GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A80220GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A80220GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (543 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A80220GT (513 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A80220GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wenn die eingestellte Zeitdauer abgelaufen ist, ertönt das Alarmsignal und das Symbol ( ) und die Zeit blinken auf der Anzeigetafel. Wenn die Temperatur des Gefriergeräts nicht tief genug ist, ertönt die Alarmglocke und das Symbol ( ) und die Temperaturanzeige auf der Anzeigetafel blinken. Das Symbol ( ) wird solange angezeigt, bis die Temperatur im Gerät höher als die eigenstellte Temperatur ist. Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante (X) oder stellen Sie die stapelbaren Körbe in das Gefriergerät (Y). [. . . ] Trek de stekker nooit aan het snoer en trek het apparaat zeker niet aan het snoer. De vervanging van het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat het achterste deel van het apparaat het snoer niet drukt of beschadigt. Elektrische reparaties in verband met de installatie van dit apparaat mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd Let op!Het apparaat moet worden aangesloten aan een stopcontact met randaarde De instelling van de temperatuur onlangs werd gewijzigd. Indien u meerd dan 3-4 kg verse levensmiddelen wilt invriezen, dan moet het vriesapparaat worden vooraf afgekoeld. drukt u de (D) knop herhaald , ten minste 24 vóór u de verse levensmiddelen inlegt , tot het passende symbool ( ) op de display verschijnt. Drukt u op de (E) knop binnen enkele seconden, om de Super Freeze functie te bevestigen. Het ( ) symbool blinkt niet meer, u hoort een alarmsignaal en de animatie op de display wordt sneller. Deze functie wordt na 52 uren automatisch uitgeschakeld, en de vrieskast keert terug naar de normale temperatuur. Deze functie kunt u altijd uitschakelen, indien u de (D) knop drukt, tot het passende symbool ( ) op de display begint om te flikkeren, dan bevestig het uitschakelen van de functie met de (E) knop. Het symbool ( ) op het display licht op, en de alarmtoon begint om te fluiten, omdat de temperatuur binnen de vrieskast te hoog is voor de levensmiddelen. Leg de levensmiddelen naar de vrieskast alleen als het symbool ( ) al inactief is. De temperatuur binnen het apparaat is ingesteld naar -18°C omdat dit is de optimale temperatuur in de Eco Mode ( ). Deze functie kan als alarmfunctie worden gebruikt, als u flessen naar het apparaat legt, omdat deze kunnen uiteenbarsten als u ze in het apparaat laat. Druk opnieuw naar de (D) knop, tot het passende symbool ( ) op de display begint te flikkeren. Druk op de (E) knop binnen enkele seconden, om de Drink Chill functie te bevestigen. Na afloop van de ingestelde tijd hoort u een alarmsignaal en het ( ) symbool en de flikkerende tijd verschijnen op de display. Deze functie kunt u altijd uitschakelen, indien u de (D) knop drukt, tot het passende symbool ( ) op de display begint om te flikkeren, dan bevestig het uitschakelen van de functie met de (E) knop. Druk op de knop (A) langer dan 1 seconde, tot de countdown "3-2-1" begint, en tot u de reeks van piepen hoort. Zet geen voorwerpen naar het bedieningspaneel omdat het de vrieskast toevallig kan uitschakelen. We raden u aan om de vrieskast naar -18°C te stellen, dit kan zowel een optimaal invriezen als de optimale opslag van de gevroren levensmiddelen garanderen. [. . . ] gekochte ingevroren producten nooit na de houdbaarheidsdatum opslaan. Als u ingevroren levensmiddelen koopt, controleer altijd of deze op de juiste temperatuur waren opgeslagen. We raden aan, om deze levensmiddelen in een geisoleerde plastiek zakje naar huis te brengen. Vergeet niet dat de al volledig of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen niet mogen opnieuw te worden ingevroren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A80220GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A80220GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag