Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75320-GA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75320-GA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A75320-GA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75320-GA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A75320-GA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (276 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A75320-GA (297 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A75320-GA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS no_frost Gefrierautomaten no-frost Congélateurs électroniques Congelatori elettronici no_frost Electronic Freezer no_frost Electronische diepvrieskasten no-frost Gebrauchsanweisung Notice d'utilisation Istruzioni per l'uso Operating Instructions Gebruiksaanwijzing 818 36 14-00/0 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] · Bij het omschakelen van "koelen" op "vriezen" verschijnt in de temperatuurindicatie "CF" (Cooling -> Freezing), een akoestisch signaal bevestigt dat er omgeschakeld is en de temperatuurindicatie gaat over op knipperende cijfers (GEWENSTE temperatuur voor vriezen 18 °C). Met de toetsen voor temperatuurinstelling kan nu de gewenste temperatuur voor het vriezen worden ingevoerd. 3 De stand waarin het apparaat zich op dat moment bevindt is te herkennen aan het feit of temperaturen boven of onder 0 °C ingesteld kunnen worden. Temperatuur naar gelang de gekozen stand instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen"). Als het apparaat als vriezer gebruikt wordt: Met het opslaan van diepvriesproducten wachten tot de temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C bereikt heeft, resp. Als het apparaat als koelapparaat gebruikt wordt, nadat het als diepvriesapparaat gebruikt is: Met het opslaan van producten wachten tot de temperatuur in de koelruimte tot boven 0 °C gestegen is. Temperatuur instellen 0 1. Druk op de toetsen , , +" (WARMER) of , , -" (KOUDER). De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Druk op de toets , , +" (WARMER) on hogere temperaturen in te stellen. Druk op de toets , , -" (KOUDER) om lagere temperaturen in te stellen. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. 160 818 36 14-00/0 De volgende GEWENSTE temperatuurinstellingen zijn mogelijk: · Stand "Vriezen": van -15 °C tot -24 °C in 1 °C-stappen; · Stand "Koelen": van 0 °C tot 16 °C in 1 °C-stappen. Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur. 3 Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec. ) om en geeft weer de in de vriesruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur aan. Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren. Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit. 3 De stroomtoevoer is pas volledig verbroken wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. 3 Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. Apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 818 36 14-00/0 161 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuurindicatie, optische waarschuwingsindicaties en akoestische waarschuwingsinrichting. Het systeem waarschuwt: ­ bij ingebruikneming van het apparaat (wanneer de opslagtemperatuur nog niet is bereikt); ­ als de deur van het apparaat langer dan 80 seconden (in de stand "Vriezen") en langer dan 5 minuten (in de stand "Koelen") open staat; ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt (alleen in de stand "Vriezen"); ­ bij functiestoringen aan het apparaat. "Open Deur"-waarschuwing Als de deur langer dan 80 seconden (in de stand "Vriezen") en langer dan 5 minuten (in de stand "Koelen") openstaat, knippert het rode waarschuwingslampje en klinkt tevens een alarm. Als er meer tijd nodig is voor het inruimen of eruit halen van diepvriesproducten kan het alarm gedurende 80 seconden (in de stand "Vriezen") en gedurende 5 minuten (in de stand "Koelen") uitgeschakeld worden door de toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. Het rode waarschuwingslampje gaat uit als de deur gesloten wordt. Temperatuurwaarschuwing (alleen in de stand ''Vriezen'') De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de temperatuur in de vriesruimte hoger dan -11 °C wordt. Een dergelijke temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ hoge omgevingstemperatuur ­ een defect in het apparaat. [. . . ] In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het apparaat geplaatst. Klantenservice Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. Adressen en telefoonnummers staan in bijgevoegde boekje "Garantievoorwaarden/Klantendienst". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A75320-GA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A75320-GA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag