Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75298SK1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75298SK1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A75298SK1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75298SK1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A75298SK1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1129 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A75298SK1 (1119 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A75298SK1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. [. . . ] Het temperatuurdisplay geeft onmiddellijk de GEWENSTE temperatuur weer en het temperatuurlampje knippert. Telkens wanneer u op de thermostaat drukt wordt de GEWENSTE temperatuur met 1 °C aangepast. Als de vereiste temperatuur is ingesteld, zal na een korte periode (ong 5 sec. ) het temperatuurlampje weer de huidige ACTUELE temperatuur binnen de koelkast weergeven. Voor een juiste conservering van het voedsel moet de volgende temperatuur worden ingesteld: · Het eerste gebruik De functie FROSTMATIC stopt automatisch na ongeveer 52 uur. Een temperatuurstijging in het vriesvak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of doordat de deur open staat) wordt aangegeven door: · Zal het alarmsignaal stoppen · blijft de temperatuurwaarde knipperen · Het lampje alarm blijft knipperen Wanneer u op de resettoets alarm drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogst gedurende enkele seconden. Bereikte temperatuur in het vak op het display Daarna wordt de normale werking weer aangegeven met de temperatuur van het gekozen vak. Als de deur enkele minuten heeft opengestaan klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door: · Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het alarm automatisch uitgeschakeld. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Dagelijks gebruik Om kleine hoeveelheden vers voedsel in te vriezen is het niet nodig om de instelling te veranderen. Activeer om vers voedsel in te vriezen de FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in alle vakken behalve in de onderste lade. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje ; een plaatje geplaatst aan de binnenkant van het apparaat. Het invriesproces duurt 24 uur: vries tijdens deze periode geen ander voedsel in. Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst. De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. U kunt voedsel dat uitsteekt op alle planken plaatsen tot de beladingslimiet die aan de zijkant van het middengedeelte staat vermeld, behalve op de bovenste plank In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren. Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. [. . . ] Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. Uw apparaat is voorzien van een transportsteun om te ervoor te zorgen dat de deur tijdens transport niet open kan gaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A75298SK1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A75298SK1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag