Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75270GA3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75270GA3. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A75270GA3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75270GA3 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A75270GA3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (518 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A75270GA3 (1902 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A75270GA3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] de "Open Deur"-waarschuwing als gedurende langere tijd diepvriesproducten in- of uitgeladen worden. Bij ontdooiwaarschuwing geeft de temperatuurindicatie, als u toets WAARSCHUWING UIT indrukt, de warmste temperatuur aan, die de diepvriesproducten bij het terugkeren van de stroomverzorging hebben bereikt. 88 818 33 54-01/1 Voor ingebruikneming Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan terugstromen. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt eerst van binnen en alle accessoires schoonmaken (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Voordat het voor de eerste keer in gebruik wordt genomen dient het apparaat aan de hand van hoofdstuk "Opstellen en Aansluiten" juist opgesteld te worden. Let er in het bijzonder op dat de netspanning en netfrequentie met de gegevens van het apparaat overeenstemmen. De koude-accu pas na het bereiken van de optimale bewaartemperatuur van -18 °C in een vak/lade leggen en laten bevriezen. Er klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingslampje gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is. Temperatuur op -18 °C of lager instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen"). Met het opbergen van diepvriesartikelen wachten tot de vriesruimtetemperatuur -18 °C is, resp. tot het rode waarschuwingslampje uit gaat. 3 Bij aflevering staat het apparaat op de stand "Vriezen". Het systeem waarschuwt: ­ bij ingebruikneming van het apparaat (wanneer de opslagtemperatuur nog niet is bereikt); ­ als de deur van het apparaat langer dan 80 seconden (in de stand "Vriezen") en langer dan 5 minuten (in de stand "Koelen") open staat; ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt (alleen in de stand "Vriezen"); ­ bij functiestoringen aan het apparaat. "Open Deur"-waarschuwing Als de deur langer dan 80 seconden (in de stand "Vriezen") en langer dan 5 minuten (in de stand "Koelen") openstaat, knippert het rode waarschuwingslampje en klinkt tevens een alarm. Als er meer tijd nodig is voor het inruimen of eruit halen van diepvriesproducten kan het alarm gedurende 80 seconden (in de stand "Vriezen") en gedurende 5 minuten (in de stand "Koelen") uitgeschakeld worden door de toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. Het rode waarschuwingslampje gaat uit als de deur gesloten wordt. Temperatuurwaarschuwing (alleen in de stand ''Vriezen'') De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de temperatuur in de vriesruimte hoger dan -8 °C wordt. Een dergelijke temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ hoge omgevingstemperatuur ­ een defect in het apparaat. De temperatuurindicatie voor de vriesruimte geeft de warmste temperatuur aan, die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt. 5 seconden schakelt de temperatuurindicatie weer op de actuele vriesruimtetemperatuur om. De rode waarschuwingsindicatie wordt uitgeschakeld, zodra de temperatuur onder -8 °C daalt. 92 818 33 54-01/1 Temperatuurgeheugen 3 Zolang de actuele vriesruimtetemperatuur boven -8 °C ligt, is de warmste temperatuur, die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt, opgeslagen en kan deze met toets WAARSCHUWING UIT altijd weer worden opgeroepen. Wanneer de temperatuur in de vriesruimte onder -8 °C daalt, zonder dat van te voren op de toets WAARSCHUWING UIT is gedrukt, wordt de waarschuwingstoon automatisch uitgeschakeld. De rode waarschuwingsindicatie en de temperatuurindicatie blijven knipperen. Wordt nu toets WAARSCHUWING UIT ingedrukt, dan wordt de rode waarschuwingsindicatie uitgeschakeld. [. . . ] Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar. Hij wordt door een ingebouwde eletromotor aangedreven en is aan de achterkant van de sokkel geplaatst. De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder naar de condensor te leiden. · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A75270GA3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A75270GA3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag