Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75248GA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75248GA1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A75248GA1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75248GA1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A75248GA1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (214 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A75248GA1 (207 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A75248GA1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS no_frost Gefrierautomaten Congélateur no_frost Electronische diepvrieskasten no-frost Congelatori elettronici no-frost Gebrauchsanweisung Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso 818 35 84-01/3 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het vrieskastonderdeel van uw `sideby side' koel-/vriescombinatie. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren. 72 818 35 84-01/3 Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. Apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 818 35 84-01/3 73 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuurindicatie, optische waarschuwingsindicaties en akoestische waarschuwingsinrichting. Het systeem waarschuwt: ­ als de deur van het apparaat langer dan 80 seconden open staat; ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. "Open Deur"-waarschuwing Als de deur langer dan 80 seconden openstaat, knippert het rode waarschuwingslampje en klinkt tevens een alarm. Als er meer tijd nodig is voor het inruimen of eruit halen van diepvriesproducten kan het alarm gedurende 80 seconden uitgeschakeld worden door de toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. Het rode waarschuwingslampje gaat uit als de deur gesloten wordt. Temperatuurwaarschuwing De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de temperatuur in de vriesruimte hoger dan -11 °C wordt. Een dergelijke temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ hoge omgevingstemperatuur ­ een defect in het apparaat. De temperatuurindicatie voor de vriesruimte geeft de warmste temperatuur aan, die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt. 5 seconden schakelt de temperatuurindicatie weer op de actuele vriesruimtetemperatuur om. 3 Zolang de actuele vriesruimtetemperatuur boven -11 °C ligt, is de warmste temperatuur, die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt, opgeslagen en kan deze met toets WAARSCHUWING UIT altijd weer worden opgeroepen. 74 818 35 84-01/3 Controle- en informatiesysteem Als de temperatuur in de vriesruimte lager dan -11 °C wordt, schakelt het waarschuwingssignaal automatisch uit. Wordt nu toets WAARSCHUWING UIT ingedrukt, dan wordt de rode waarschuwingsindicatie uitgeschakeld. Bovendien geeft de temperatuurindicatie vijf seconden lang de warmste temperatuur aan die de diepvriesproducten hebben bereikt. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een technische storing heeft herkend, die door de service-afdeling moet worden verholpen, laat de temperatuurindicatie een vierkant in het onderste deel van de temperatuurindicatie zien. Het apparaat loopt in noodschakeling verder. 818 35 84-01/3 75 Invriezen Behalve de onderste lade, die alleen voor bewaren bestemd is, kunnen alle andere vakken en laden voor invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen gebruikt worden. Voor het invriezen van grotere hoeveelheden levensmiddelen zijn de twee bovenste vakken het best geschikt. · Voor het invriezen van levensmiddelen moet de WERKELIJKE temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn. Het invriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse producten die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid die aangegeven staat op het typeplaatje als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt. · Bij het invriezen van grotere hoeveelheden levensmiddelen de bevroren koude-accu boven op de in te vriezen producten leggen. [. . . ] De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder naar de condensor te leiden. · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A75248GA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A75248GA1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag